Εταίροι

Εταίροι έργου

Το έργο FABLE περιλαμβάνει έξι εταίρους από έξι διαφορετικές χώρες.

Liberitutti Società Cooperativa Sociale

Ιταλία

Asociación Caminos

Ισπανία

ReCreativity Tarsadalmi Vallalkozas Non-Profit KFT

Ουγγαρία

Sozialwerk Dürener Christen

Γερμανία