Νέα

Νέα και εκδηλώσεις

Μάθετε περισσότερα για τις πιο πρόσφατες εκδηλώσεις μας και μείνετε ενήμεροι για το έργο!

Φυλλάδιο παρουσίασης του έργου FABLE

Το FABLE – Καινοτόμες προσεγγίσεις για τη δημιουργία χώρων χωρίς αποκλεισμούς για νέους που χρησιμοποιούν τη βιώσιμη μόδα – είναι ένα έργο Erasmus+ που αποσκοπεί στο να φέρει τους νέους πιο κοντά στο θέμα της βιώσιμης μόδας, να προωθήσει την ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων και, ως εκ τούτου, να οικοδομήσει νέους ΧΩΡΟΥΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ή G -τοπικό κόμβο) και μη τυπικής και συμμετοχικής ΜΑΘΗΣΗΣ.

Εκδηλώσεις διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου

Εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε καθεμία από τις χώρες εταίρους μεταξύ Οκτώβρη 2023 και Φλεβάρη 2024 με σκοπό τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.

Κάποιες από τις εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά και κάποιες με φυσική παρουσία, προσφέροντας στιγμές διάδρασης και συζήτησης μεταξύ επαγγελματιών βιώσιμης μόδας, εργαζομένους με τη νεολαία και νέους.

Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για τους νέους να συναντηθούν και να μάθουν για βιώσιμες δεξιότητες για έναν πιο πράσινο και χωρίς αποκλεισμούς κόσμο!

Δείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο παρακάτω!