2. rész: A művészet alapú tanulás módszerei

Művészet-alapú tanulás módszertana

Bevezetés

A művészetalapú tanulás (Arts-Based Learning, ABL) a művészeti készségek, folyamatok és tapasztalatok oktatási eszközként való felhasználására utal, hogy elősegítse a tanulást a nem művészeti tudományágakban és területeken. Ebben a modulban megpróbáljuk feltárni az ABL módszertanban rejlő lehetőségeket. Rövid bevezetést nyújtunk a koncepcióhoz. Olyan gyakorlatokat és tevékenységeket mutatunk be, amelyeket az ifjúságsegítők könnyen megvalósíthatnak különböző kontextusokban. És bemutatunk olyan eseteket, ahol az ABL-t alkalmazták és használták az ifjúsági munka céljaira.

Részletesen a következő kérdésekre összpontosítunk:
a. Mi a „művészetalapú tanulás” módszertana?
b. Hogyan valósul meg a művészetalapú tanulás módszertana?
c. Milyen hatásai vannak a művészetalapú tanulási módszertan alkalmazásának?

A modul végére elvárjuk, hogy megismerd a válaszokat, és képes legyél elkezdeni a munkát az ABL-lel.

Mi az a művészetalapú tanulás?

A művészetalapú tanulás (Arts-Based Learning, ABL) a művészi készségek, folyamatok és tapasztalatok oktatási eszközként való felhasználására utal, amely elősegíti a tanulást a nem művészeti tudományágakban és területeken. Eisner (2002) szerint többek között a művészet erősíti az önteremtést, a tudatosság kiterjesztését, a jellem és az attitűdök formálását, az értelemkeresés kielégítését, a másokkal való kapcsolatteremtés és a kultúra megosztásának képességeit. A művészet bevezeti és elősegíti a tanítási és tanulási módszerek sokszínűségét. A művészeti módszerek alkalmazása válaszokat ad a kérdésekre, megoldásokat kínál a problémákra, és sokoldalú értelmezéseket kínál azokra a kérdésekre, amelyekkel foglalkozni kívánunk. Az ifjúsági munkában ilyen kérdések lehetnek: a világ megértése, a rendszerek, amelyeknek részei vagyunk, és a kapcsolatok, amelyeket ki szeretnénk építeni.

Milyen előnyei vannak a művészetalapú tanulásnak?

M. Møller-Skau és F. Lindstø (2022) 8 országból származó 19 lektorált folyóiratcikket értékelt 10 különböző adatbázis segítségével a művészeti alapú tanítást és tanulást hangsúlyozó tanárképzési kurzusokról. Áttekintésük három közös mintát azonosított a tanulási eredményekben mind a pedagógusok, mind a tanulók (akiket együttesen résztvevőknek neveznek) esetében: (1) érzelmi fordulatok, (2) cselekvőképesség és cselekvési vágy, valamint (3) megváltozott attitűdök.

 • Érzelmi fordulatok: Az ABL nyílt végű és alternatív tanulási folyamata érzelmi kihívások elé állítja a résztvevőket. Az élményt az érzelmek széles skálája jellemzi – például a félelem, az idegesség, az ismeretlen és a kockázatvállalás miatti bizonytalanság. Az élményt követően azonban a résztvevők hitelessége, mélysége és személyes életszférájukhoz való kapcsolódása miatt izgalomhoz, örömhöz és az elismerés érzéséhez vezet.
 • Képesség és vágy a cselekvésre: A résztvevők önbizalmat és készségeket fejlesztenek, amelyek kapcsolatot teremtenek a jövőbeli tanítási gyakorlatokkal, és képessé teszik őket a cselekvésre. Bár az ABL-t befolyásolják a téves elképzelések és a művészeti gyakorlatok iránti bizalom hiánya, valamint a külső körülmények, például az idő rendelkezésre állása, mégis sikerül képessé tenni a résztvevőket és növelni a cselekvési vágyukat.
 • Megváltozott hozzáállás: Az ABL kapcsolatot teremt a különböző tanulókkal, és a többféle kommunikációs és tanítási gyakorlatok útjaivá válik. Úgy tűnik, hogy ezeknek a kapcsolatoknak a felfedezése szélesíti a résztvevők tanítással és tanulással kapcsolatos perspektíváit.

E minták mélyebb megértéséhez olvassa el M. Møller-Skau és F. Lindstø (2022) teljes cikkét.

Példák a művészetalapú tanulás alkalmazására

Az ABL különböző művészeti formákat foglal magában, mint például a zene, a tánc, a dráma, a képzőművészet, a kortárs művészet, a fényképek és a design, valamint többek között a hangok, a formák, a mozgások és a metaforák esztétikai elemei. Kérjük, tekintsd meg az alábbi videókat, amelyek azt tárgyalják, hogy az ABL-módszerek hogyan segíthetik elő a fiatalok szerepvállalását és társadalmi befogadását.

A MŰVÉSZET EGYESÍT

Ez a rövidfilm a művészet erejéről és arról szól, hogy a művészet közelebb hozza a fiatalokat egymáshoz, hogy elgondolkodjanak saját vágyaikról és érzelmeikről, és hogy szabadon fejezzék ki magukat.
A program 7 európai országot (Görögország, Olaszország, Szlovénia, Horvátország, Belgium, Portugália és Spanyolország) és helyi közösségeket jár be, ahol a tánc, színház, irodalom, zene, fotográfia, utcai művészet, szobrászat, festészet és mozi szolgál inspirációként és felfedezésként.
A film az Európai Unió Erasmus+ programja által társfinanszírozott „InterArts – Ifjúsági közösségek a társadalmi befogadásért” projekt keretében készült, 2. kulcsintézkedés.

YOUGO & ANTYGONE
ARTIVIZMUS

Hogyan használja La Morena a falfestményeit, hogy erőteljes üzenetet küldjön

Tevékenységek

Most arra kérübj, hogy gyakorolj néhány ABL-tevékenységet a tanulócsoportoddal, és fedezd fel az ABL előnyeit. Kérünk, vedd figyelembe, hogy a javasolt tevékenységek 15-20 fős csoportra vonatkoznak. Ha úgy döntenél, hogy több embert vonsz be a gyakorlatba, akkor több segítőre és több időre lesz szükséged a tevékenységekhez.

Célok

 • Művészeti alkotásokkal és kifejezésekkel való megismerkedés
 • Önmagunk fontos aspektusainak azonosítása
 • Különböző szociális készségek gyakorlása, mint például a megfigyelés, az aktív hallgatás és a kifejezőkészség.
 • Kreativitás és képzelet inspirálása

Előkészítés

 • Foglalj időpontot egy művészeti galériába vagy múzeumba
 • Hozz elegendő anyagot az alábbiakban leírt munkákhoz

Teljes időtartam
3 óra

Leírás
A résztvevők meglátogatnak egy művészeti galériát vagy múzeumot, ahol festménykiállítás van. A résztvevők dolgozhatnak egyénileg vagy csoportosan. Szabadon sétálhatnak a kiállításokon, és kiválaszthatják azokat a műalkotásokat, amelyek felkeltik a figyelmüket és érdeklődésüket. A tevékenység hét részre oszlik.

 • 1. rész (20′): A résztvevők négy ujjal vagy egy téglalap alakú papírdarabot használva látcsöveket készítenek. Ezt könnyen elkészíthetitek úgy, hogy egy erős kartondarabból, például egy gabonapelyhes dobozból kivágnak egy téglalapot. A kereső használata segít abban, hogy valamire koncentráljatok, és ne vonják el a figyelmeteket a körülötte lévő dolgok. Ezután a résztvevők kiválasztanak egy nekik tetsző festményt, és az őket érdeklő területre fókuszálnak. Használják a keresőt, majd megpróbálják átvinni a látottakat egy papírlapra. Használhatnak tipikus filctollakat, tollakat, akár papírhulladékot is, hogy kollázst készítsenek.
 • 2. rész (25′): A résztvevők párokba oszlanak. Mindenki megpróbálja elmagyarázni a másiknak, hogy mire összpontosított a tevékenység első részében. Az egyik beszél, a másik pedig rajzol minél több részlettel. Ezután szentelnek egy kis időt arra, hogy összehasonlítsák és szembeállítsák az általuk készített rajzokat. Látnak-e különös hasonlóságokat vagy különbségeket a rajzaik és a tényleges festmény egyes elemeiben. Azonosítanak-e olyan szempontokat, amelyek a résztvevők számára nyilvánvalóbbnak vagy fontosabbnak tűnnek? Vannak-e olyan közös részletek a kiválasztott festmények között, amelyeket a résztvevők úgy döntöttek, hogy lemásolnak? Mond ez valamit nekik és az érdeklődési körüknek?
 • 3. rész (15′): A résztvevőknek el kell gondolkodniuk a festményekről, a festmények elemeiről, sőt a festményeken használt anyagokról, mintákról, formákról és színekről is. Egyenként minden résztvevő kiválaszt egy pózt, és mindannyian összeállnak egy közös műalkotássá. Hangokat is beépíthetnek. Képezhetnek konkrét formákat, például embereket, állatokat, fákat, épületeket, de absztraktabb gondolatokat és érzéseket is. A cél az, hogy megtestesítsék az őket érdeklő műalkotásokat, és megpróbálják azokat testmozgásokkal és hangokkal kifejezni.
 • 4. rész (25′): A résztvevőknek el kell képzelniük, hogy most a kiválasztott festmény részei. Csoportokban szóban elmagyarázzák a környezetüket, a hangulatot, a színeket, az illatokat, a festményben betöltött szerepüket, az érzelmeiket.
 • 5. rész (25′): A résztvevőknek ki kell tágítaniuk festményeik keretét, és el kell képzelniük egy új világot, amely az adott kereten és festményen kívül jön létre. A résztvevők képzeljék el a festmény mögötti történet kibővítését. Adjunk nekik időt az új részek megrajzolására. Osszák meg csoportokban alkotásaikat.
 • 6. rész (25′): A résztvevők most már képesek alternatív beállításokat létrehozni az eredeti festményen már szereplő elemekből. Kivehetnek olyan elemeket vagy hozzáadhatnak újakat (emberek, struktúrák, színek, kifejezések, játék az időjárással stb.), amelyek támogatják az új fejleményeket és a festmény bővítését. Adjunk nekik időt arra, hogy leírják azokat a dolgokat, amelyeknek meg kell változniuk, hogy összhangban maradjanak az új valósággal. Osszák meg csoportokban.
 • 7. rész (45′): Minden résztvevő bemutatja az általa választott festményt. Magyarázzák el, miért döntöttek úgy, hogy ezt a festményt használják. Milyen elemeket azonosítottak, amelyek fontosak voltak számukra? Milyen volt előtte és mi történt utána? Hogyan került oda? Felismernek-e valamilyen kapcsolatot a valós életükkel? Vannak olyan dolgok, amelyeken változtatni szeretnének? Felfedezett-e valamit a tevékenység róluk és a jövőjükhöz szükséges lépésekről?

Anyagok
Papírok, filctollak, tollak

Célok

 • Ismerkedj meg a hellyel és a hely történeteivel.
 • Tanulj a múltból és teremts kapcsolatot a jelennel
 • A generációk közötti párbeszéd támogatása
 • Önmagunk fontos aspektusainak azonosítása
 • Különböző szociális készségek gyakorlása, mint például a megfigyelés, az aktív hallgatás és a kifejezőkészség.
 • Inspirálja a kreativitást és a képzeletet

Előkészítés

 • Határozz meg egy érdekes útvonalat egy téged érdeklő helyre. Ez lehet egy bizonyos történelmi és kulturális értékkel bíró hely, vagy egy olyan hely, amely közösségi beavatkozást igényel.
 • Hívd meg azokat az embereket, akik ezen az útvonalon szoktak sétálni. Ők lennének a mesélők, akik megélték és megtapasztalták a hely bizonyos változásait a múltból a jelenbe.
 • Gondoskodj arról, hogy a résztvevők hozzáférjenek digitális eszközökhöz és internetkapcsolattal rendelkezzenek.
 • Győződj meg arról, hogy a résztvevők tudják, hogyan kell használni a tevékenységhez használt konkrét digitális alkalmazásokat.
 • Hozz elegendő anyagot az alábbiakban leírt munkákhoz

Teljes időtartam
2,5 óra

Leírás

 1. A résztvevők 4-5 fős csoportokra oszlanak, és egy „mesélővel” együtt sétálnak végig egy kiválasztott érdekes útvonalon. A mesélő lehet bármely felnőtt, aki megélte és megtapasztalta az adott hely változásait. Elvárás, hogy 40-50 év feletti legyen. Mindannyian együtt sétálnak és hallgatják a történeteket. A séta nem tarthat tovább 1 óránál.
 2. Az útvonal különböző részein minden csoport fényképeket és videókat készíthet az adott helyről. Emellett jegyzeteket is készítenek az elmesélt történetekről.
 3. A csoportok digitális eszközeik segítségével közvetlenül a térképen rögzíthetik pozíciójukat. Képeket és videókat közvetlenül a térkép e pontján adhatnak hozzá.
 4. Használhatnak digitális eszközöket, például a google maps vagy a padlet térképezési opciót használva.
 5. Összegyűjthetik az anyagokat is, és a tevékenység végén az időt arra is felhasználhatják, hogy mindent felrakjanak a térképre.
 6. A tevékenység célja egy olyan kollektív narratíva létrehozása, amely magában foglalja a mesélő történeteit, a múltbeli benyomásokat és az útvonal jelenlegi állapotát.
 7. Minden csoport talál egy helyet, ahol leülhet együtt, és véglegesítheti a közös feltérképezést, és felépítheti a történetek és benyomások narratíváját. A közös történetükkel be kell mutatniuk a többi csoportnak, hogy mi történt és mi történt az útvonallal, amelyen végigsétálnak. Mi változott meg most? Milyen érzés volt végigsétálni? Mi tetszett nekik? Volt valami, ami lenyűgözte őket? Valami, ami elgondolkodtatta őket? Mire számítanak a jövőben? Mit szeretnének, ha a jövőben történne? (45′)
 8. Minden csoport megosztja és/vagy bemutatja az általuk készített elbeszélést.
 9. A tevékenységet egy rövid elmélkedés zárja a tapasztalatokról és a tevékenység értékeléséről, mint a múlt felfedezésének, a jelen megértésének és a jövő elképzelésének folyamatáról.

Anyagok
Elektronikus eszköz internet-hozzáféréssel és fotó/videó rögzítési lehetőséggel, papírok, filctollak, tollak.

Célok

 • Közösségi igények megismerése
 • Csoportmunka és együttműködés támogatása
 • Önmagunk fontos aspektusainak azonosítása
 • Különböző szociális készségek gyakorlása, mint például a megfigyelés, az aktív hallgatás és a kifejezőkészség.
 • Különböző kommunikációs eszközökkel és módszerekkel való kísérletezés a különböző célcsoportokhoz szóló üzenetek eljuttatására.
 • Kreativitás és a képzelet inspirálása

Előkészítés

 • Keress egy szép, nyugodt helyet, ahol a résztvevők kényelmesen ülhetnek és szabadon mozoghatnak.
 • Gondoskodj arról, hogy a résztvevők hozzáférjenek digitális eszközökhöz és internetkapcsolattal rendelkezzenek.
 • Hozz elegendő anyagot az alább leírt munkához.

Teljes időtartam
2,5 óra

Leírás

 1. A résztvevőknek kampányokat kell készíteniük a kiválasztott célcsoportok tájékoztatására és egy ügy melletti kiállásra egy plakát formájában. Meg kell határozniuk a kulcsfontosságú üzeneteket, indokolást kell megfogalmazniuk, a célközönségnek megfelelően kell megformálniuk az üzenetet, és fantáziájukat és kreativitásukat felhasználva kell megalkotniuk a plakát elrendezését.
 2. A résztvevők a számukra fontos kérdésekről beszélnek, pl. fenntarthatóság, nemek közötti egyenlőség, ifjúsági munkanélküliség stb.
 3. Érdeklődési körük alapján a csoport kisebb munkacsoportokra oszlik.
 4. Tapasztalatokat és információkat cserélnek az általuk választott témáról a közösségükben. Információt gyűjtenek az internet segítségével, cikkek, beszámolók és nyilatkozatok után kutatva.
 5. A „Problémafa” módszerrel keresik a probléma gyökereit.
 6. Meghatároznak 3 kulcsfontosságú pontot (kihívást), amelyet az adott témával kapcsolatban közölni kívánnak.
 7. A résztvevők ötletbörzét tartanak, és a „megoldási fa” módszerét alkalmazva 3 olyan szakpolitikai javaslatot (megoldást) javasolnak, amelyek megoldhatják az adott kérdést.
 8. Fel kell térképezniük a fontos érdekelt felek listáját, amelyek relevánsak az őket érdeklő kérdés szempontjából. Ezek közül ki kell választaniuk 2 különböző célcsoportot, pl. politikai döntéshozók, közvélemény, iskolai közösség, fiatalok, civil szervezetek stb. Minden egyes célcsoport számára készítsenek egy plakátot, amely ismerteti a problémákat és a megoldásokat. Elvárás, hogy különböző tartalmat, anyagokat és hozzáállást használjanak a plakátjaikban.
 9. Minden csoport tájékoztatja a facilitátort az érdekeltek kiválasztott csoportjáról. A facilitátor szerepeket hoz létre és osztja ki a különböző résztvevőkre.
 10. Minden csoport bemutatja az egyes posztereket a résztvevőknek, akiknek most egy-egy érdekelt fél szerepét kell megtestesíteniük.
 11. Minden egyes előadás és poszterbemutató után értékelik az üzenet közvetítésének hatását.
 12. A tevékenységet egy rövid reflexió zárja a tapasztalatokról és a tevékenység értékeléséről, mint a különböző célcsoportoknak szóló kulcsfontosságú üzenetek azonosításának és bemutatásának folyamatáról. Milyen volt a csoportokban végzett munka az azonos célok érdekében? Mi jelentett kihívást? Mi volt szórakoztató és érdekes? Mit tanultak? Mit tudnának hasznosítani a saját életükben, ha változtatni szeretnének?

Anyagok
Elektronikus eszköz internet-hozzáféréssel flipchartok, színes papírok, filctollak, tollak, szalagok, papírhulladékok

1. rész: Bevezetés a nem formális és informális oktatásba