Част 2: Методологии за обучение, базирано на изкуство

Методика на обучение, базирано на изкуствата (ABL Arts-Based Learning Methodology)

Въведение

Обучението, основано на изкуствата (ABL) се отнася до използването на артистични умения, процеси и опит като образователни инструменти за насърчаване на ученето в нехудожествени дисциплини и области. В този модул ние се опитваме да проучим потенциала на методологията на ABL. Предлагаме кратко въведение в концепцията. Представяме практики и дейности, които лесно могат да бъдат приложени от работещи с младежи в различен контекст. Представяме също случаи, при които ABL е приложен и използван за целите на работата с младежи.

Фокусираме се подробно върху следните въпроси:
а. Какво представлява методологията на „обучение, базирно на изкуствата“?
б. Как се прилага методологията за обучение, базирана на изкуства?
в. Какви са ефектите от използването на методология за обучение, базирана на изкуства?

Очакваме в края на модула да знаете отговорите и да сте в състояние да започнете работа с ABL.

Какво означава обучение, базирано на изкуствата?

Обучението, базирано на изкуствата (ABL), се отнася до използването на артистични умения, процеси и опит като образователни инструменти за насърчаване на ученето в нехудожествени дисциплини и области. Според Айснер (2002), наред с други, изкуствата подсилват способностите за самоформиране, разширяване на съзнанието, оформяне на характер и нагласи, задоволяване на търсенето на смисъл, установяване на контакт с другите и споделяне на култура. Изкуствата въвеждат и насърчават разнообразието в методологиите за преподаване и учене. Използването на артистични методи дава отговори на въпроси, решения на проблеми и предлага многостранните им интерпретации, които искаме да разгледаме. В младежката работа такива въпроси могат да бъдат: разбирането за света, системите, от които сме част и взаимоотношенията, които бихме искали да изградим.

Какви са ползите от обучението, базирано на изкуствата?

М. Мьолер-Скау и Ф. Линдстьо (2022) оценяват 19 рецензирани статии в списания от 8 държави, използвайки 10 различни бази данни за курсове за обучение на учители, които наблягат на преподаването и ученето, базирано на изкуства. Техният преглед идентифицира три често срещани модела в резултатите от обучението както за преподавателите, така и за обучаемите (наричани колективно участници): (1) емоционални обрати (2) способност и желание за действие и (3) променени нагласи.

 • Емоционални обрати: Отвореният и алтернативен процес на обучение на ABL предизвиква участниците емоционално. Преживяването се характеризира с широк спектър от емоции – като страх, нервност и несигурност от неизвестното и поемане на риск. Въпреки това, преживяването води до вълнение, радост и чувство на признателност поради тяхната автентичност, дълбочина и връзка с личните житейски сфери на участниците.
 • Способност и желание за действие: Участниците развиват увереност и умения, които създават връзки с бъдещи практики на преподаване и им дават възможност да действат. Въпреки че ABL е повлиян от погрешни схващания и липса на увереност за практикуване на изкуство, както и от външни условия като наличност на време, той успява да даде възможност на участниците и да увеличи желанието им да действат.
 • Променени нагласи: ABL създава връзки между различни обучаеми и се превръща в път за множество комуникационни и преподавателски практики. Откриването на тези връзки изглежда разширява перспективите на участниците относно преподаването и ученето.

За да имате по-задълбочено разбиране на тези модели, прочетете цялата статия на M. Мьолер-Скау и Ф. Линдстьо (2022).

Примери за приложение на обучение, базирано на изкуствата

ABL включва различни форми на изкуство, като музика, танци, драма, визуално изкуство, съвременно изкуство, фотографии и дизайн, както и естетическите елементи на звуци, форми, движения, метафори, и др. Каним ви да разгледате следните видеоклипове, които обсъждат как методологиите на ABL могат да насърчат овластяването на младежите и социалното включване.

АРТ УРОЦИ

Това е кратък филм за силата на изкуството и неговия потенциал да сближава младите хора един с друг, да разсъждават върху собствените си желания и емоции и да се изразяват свободно.

Разглеждат се 7 европейски страни (Гърция, Италия, Словения, Хърватия, Белгия, Португалия и Испания) и местни общности, където танц, театър, литература, музика, фотография, улично изкуство, скулптура, живопис и кино се използват за вдъхновение и откривателство.

Филмът е създаден в рамките на проект „ИнтерАртс – Младежки общности за социално включване“, Ключова дейност 2, съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз.

YOUGO & ANTYGONE
ARTIVISM

Как La Morena използва стенописите си, за да изпрати мощно послание

ДЕЙНОСТИ

Сега ви каним да практикувате някои ABL дейности с вашата група обучаеми и да проучите предимствата на ABL. Моля, имайте предвид, че предложените дейности са за група от 15-20 младежи. Ако решите да включите повече хора, ще трябва да добавите повече фасилитатори и повече време за дейностите.

Цели

 • Запознаване с произведения на изкуството и артистични изрази
 • Идентифициране на личните важни аспекти
 • Прилагане на различни социални умения като наблюдение, активно слушане и изразяване
 • Вдъхновение за креативност и въображение

Подготовка

 • Запазете час за художествена галерия или съответен музей
 • Носете достатъчно материали за описаната по-долу работа

Обща продължител-ност
3 ч.

Описание
Участниците посещават художествена галерия или музей с изложба на живопис. Участниците могат да работят индивидуално или в групи. Те могат свободно да се разхождат и да избират произведения на изкуството, които привличат интереса им. Дейността е разделена на седем части.

 • Част 1 (20’): Участниците създават визьори с помощта на четири пръста или лист хартия, който прилича на правоъгълник. Можете лесно да направите това, като изрежете правоъгълник от парче здрав картон напр. кутия от зърнени храни. Използването на визьор помага да се фокусирате върху нещо и да не се разсейвате от това, което е наоколо. После участниците избират картина, която харесват и се фокусират върху областта, която ги интересува. Те използват визьора и се опитват да пренесат видяното върху лист хартия. Могат да използват типични маркери, химикалки, дори скрап хартия, за да направят колаж.
 • Част 2 (25’): Участниците са разделени по двойки. Всеки се опитва да обясни на другия върху какво се е фокусирал по време на първата част от заниманието. Единият говори, а другият рисува с възможно най-много детайли. След това отделят известно време, за да сравнят рисунките, които са създали. Виждат ли особени прилики или разлики в конкретни елементи от своите рисунки и действителната картина? Идентифицират ли аспекти, които изглеждат по-очевидни или важни за участниците? Има ли общи детайли между избраните картини, които участниците са избрали да копират? Това говори ли нещо за тях и техните интереси?
 • Част 3 (15’): Участниците са помолени да помислят върху картините, елементите на картините, дори материалите, моделите, формите и цветовете, използвани в картините. Един по един всеки участник избира част от картината, поза и всички се събират, за да създадат колективно произведение на изкуството. Може да се включват и звуци. Могат да имитират хора, животни, дървета, сгради, както и да включват по-абстрактни идеи и чувства. Целта е да въплътят интересните произведения на изкуството и да се опитат да ги изразят с движения на тялото и звуци.
 • Част 4 (25’): Участниците са помолени да си представят, че сега са част от избраната картина. Устно обясняват на групи заобикалящата ги среда, атмосферата, цветовете, миризмите, ролята си в картината, емоциите си.
 • Част 5 (25’): Участниците са помолени да разширят рамките на своите картини и да си представят, че нов свят се създава извън дадената рамка и картина. Нека участниците си представят как разширяват историята зад картината. Дайте им време да нарисуват новите части. Нека споделят в групи своите творения.
 • Част 6 (25’): Участниците вече могат да създават алтернативни варианти на това, което вече е включено в оригиналната картина. Те могат да извадят едно или да добавят друго (хора, структури, цветове, изрази, игра с времето и т.н.), които поддържат новите разработки и разширяването на нарисуваното. Дайте им време да запишат нещата, които трябва да се променят, за да останат в съответствие с новата реалност. Нека споделят в групи.
 • Част 7 (45’): Всеки участник представя картината, върху която е избрал да работи. Нека обяснят защо са решили да използват тези картини. Кои елементи определят като важни за тях? Как е било преди и какво се е случило след това? Как се е стигнало до там? Разпознават ли някакви връзки с реалния си живот? Има ли неща, които искат да променят? Дейността разкрива ли нещо за тях и стъпките, които трябва да направят за бъдещето си?

Материали
Хартия, маркери, моливи

Цели

 • Запознайте се с мястото и историите, свързани с него
 • Учете се от миналото и правете връзки с настоящето
 • Подкрепете диалога между поколенията
 • Идентифицирайте важните аспекти за себе си
 • Прилагайте различни социални умения като наблюдение, активно слушане и изразяване
 • Намерете вдъхновение за креативността и въображението

Подготовка

 • Определете интересен маршрут до място, което ви интересува. То може да бъде с определена историческа и културна стойност или такова, което изисква намеса на общността.
 • Поканете хора, които са минавали по този маршрут. Това биха били разказвачите, които са живели и преживели определени промени на мястото от миналото към настоящето.
 • Уверете се, че участниците имат достъп до цифрови устройства и връзка с интернет.
 • Уверете се, че участниците знаят как да използват конкретни дигитални приложения, които ще бъдат използвани за дейността.
 • Носете достатъчно материали за описаната по-долу работа

Обща продължител-ност
2.30 ч.

Описание

 1. Участниците се разделят на групи от по 4-5 и заедно с „разказвача” се разхождат по избран интересен маршрут. Разказвач може да бъде всеки възрастен, който е живял и преживял промените на определено място. Очаква се да е над 40-50 години. Всички вървят заедно и слушат разказите. Разходката трябва да отнеме не повече от 1 час.
 2. В различни части от маршрута всяка група може да прави снимки и видео на мястото. Участниците водят бележки за историите, които се разказват.
 3. Групите могат директно да отбележат местонахождението си върху карта, използвайки цифровите си устройства. Те могат да добавят снимки и видеоклипове директно върху тази точка на картата.
 4. Могат да използват дигитални инструменти като google maps или padlet с помощта на опцията за картографиране.
 5. Могат да съберат материалите и да използват времето в края на дейността, за да включат всичко в картата.
 6. Целта на дейността е да се създаде колективен разказ, който включва истории от разказвача, впечатления от миналото и сегашното състояние на маршрута.
 7. Всяка група намира място, където да седне заедно, да финализира своето колективно картографиране и да изгради разказ от истории и впечатления. С общата си история те трябва да представят на другите групи какво се е случвало и какво се случва с маршрута, през който преминават. Какво е различното сега? Какво е било усещането по време на разходката? Какво са харесали? Имало ли е нещо, което ги е впечатлило? Нещо, което ги е накарало да се замислят? Какво очакват да се случи в бъдеще? Какво биха искали да се случи в бъдеще? (45′)
 8. Всяка група споделя и/или представя разказа, който е създала.
 9. Дейността завършва с кратък размисъл за опита и оценка на дейността като процес на откриване на миналото, разбиране на настоящето и представяне на бъдещето.

Материали
Електронно устройство с достъп до интернет и възможности за фото/видео запис, хартия, маркери, химикалки

Цели

 • Запознаване с нуждите на общността
 • Подкрепа на груповата работа и сътрудничеството
 • Идентифициране на лични важни важни аспекти
 • Практикуване на различни социални умения като наблюдение, активно слушане и изразяване
 • Експериментиране с различни инструменти и методи за комуникация, за да се предадат съобщения на различни целеви групи
 • Вдъхновение за креативността и въображението

Подготовка

 • Намерете приятно спокойно място, където участниците могат да се настанят удобно и да се движат свободно.
 • Уверете се, че участниците имат достъп до цифрови устройства и връзка с интернет.
 • Носете достатъчно материали за описаната по-долу работа.

Общо времетраене
2.30 ч.

Описание

 1. От участниците се иска да създадат кампании за информиране на избрани целеви групи и застъпничество за определена кауза под формата на плакат. Те трябва да идентифицират ключови послания, да включат обосновки, да формират своето послание според целевата аудитория и да създадат оформлението на плаката, използвайки своето въображение и креативност.
 2. Участниците говорят по въпроси, които са важни за тях, напр. устойчивост, равенство между половете, младежка безработица и др.
 3. Въз основа на техните интереси групата се разделя на по-малки работни групи.
 4. Те обменят опит и информация относно избраната от тях тема в своята общност, събират информация, използвайки интернет, търсейки статии, доклади и изявления.
 5. Използват метода „Дърво на проблемите“, за да търсят корените на проблема.
 6. Идентифицират 3 ключови точки (предизвикателства), които желаят да съобщят във връзка с въпроса, който ги интересува.
 7. Провеждат брейнсторминг и използвайки метода „Дърво на решенията“, предлагат 3 предложения за политики (решения), които биха могли да се отнесат към интересуващия ги въпрос.
 8. Те ще трябва да изготвят списък с важни заинтересовани страни, свързани с въпроса, който ги вълнува. От тях трябва да изберат 2 различни страни, напр. политици, широка общественост, училищна общност, младежи, неправителствени организации и т.н. За всяка целева група ще трябва да създадат плакат, който съобщава за проблемите и решенията. Очаква се в техните плакати да се използва различно съдържание, материали и отношение.
 9. Всяка група информира фасилитатора за заинтересованите страни. Фасилитаторът създава роли и ги разпределя на различни участници.
 10. Всяка група представя плаката си на участниците, които сега трябва да играят ролята на заинтересована страна.
 11. След всяко представяне и презентация на плакат се оценява въздействието за предаване на посланието.
 12. Дейността завършва с кратък размисъл за опита и оценка на дейността като процес на идентифициране и представяне на ключови послания на различни целеви групи. Как беше работата в групи с едни и същи цели? Какво беше предизвикателството? Какво беше забавно и интригуващо? Какво научиха? Какво биха могли да използват за собствения си живот, ако искат да направят промяна?

Материали
Електронно устройство с достъп до интернет и възможности за фото/видео запис, хартия, маркери, химикалки

Част 1: Въведение в неформалното/информалното образование