6. rész: Monitoring és értékelő eszköz a fiatalokkal folytatott tevékenységekhez

Nyomon követési és értékelési eszköz a fiatalokkal végzett tevékenységekhez

Bevezetés

Az ifjúsági munka képzések, workshopok és beavatkozások folyamatos nyomon követése és értékelése, valamint összegző értékelése több okból is elengedhetetlen. A nyomon követésre és értékelésre azért van szükség, hogy a folyamatot a résztvevőkhöz és igényeikhez tudjuk igazítani, hogy elérjük a kívánt eredményeket. A végén értékelésre van szükségünk, hogy a kezdeményezés eredményeit a kitűzött célokhoz képest mérni tudjuk. Ez a fejezet a nyomon követés és az értékelés, valamint az értékelés megértésére és az alkalmazásukhoz szükséges készségek fejlesztésére összpontosít. Felkészíti az ifjúságsegítőket arra is, hogy a nyomon követést, az értékelést és az értékelést kifejezetten a FABLE műhelyekre alkalmazzák.

Részletesen a következő témákra összpontosítunk:

a. Mi az a nyomon követés, értékelés, és miért fontosak?
b. Értékelés
c. Folyamatos nyomon követés és értékelés
d. Nyomon követési, értékelési módszerek és alkalmazásuk módja
e. FABLE értékelési eszközök

A modul végén azt várjuk, hogy az ifjúságsegítők képesek lesznek a folyamatos értékelést és az összegző értékelést alkalmazni képzéseik és beavatkozásaik során. Emellett felkészültek lesznek a FABLE G-Local Hub műhelyfoglalkozások értékelésére és értékelésére is.

Mi az a nyomon követés, értékelés, és miért fontosak?

A fiatalokkal folytatott képzések és beavatkozások folyamatos nyomon követése és értékelése a hatékonyság előfeltétele. A folyamatos értékelés, amelyet formatív értékelésnek is neveznek, növeli az esélyét annak, hogy az ifjúsági munkával kapcsolatos beavatkozások, mint például a képzések, workshopok és egyéb tevékenységek céljai megvalósuljanak. Ez magában foglalja a folyamatos információgyűjtést, amelyet aztán az oktatás és a munkafolyamat kiigazítására használnak fel a kitűzött célok elérése érdekében. Az értékelés viszont egy adott időpontban történik, hogy kiderüljön, teljesültek-e a kezdetben az adott egységre vagy az egész beavatkozásra vonatkozóan kitűzött célok.
Ha jobban meg szeretné érteni, hogy mi az értékelés, nézze meg a videót: Rebecca Burton (automatikus feliratozás minden nyelven elérhető).

Értékelés

Nagyon jó értékelési modell a Kirkpatrick-modell, amely az elmúlt ötven évben a képzés értékelésének szabványa volt. Az ifjúsági munka beavatkozásaira is teljes mértékben alkalmazható.
A modell szerint a képzési eredményeket 4 szinten kell értékelni. Ez a 4 szint az ifjúsági munkára alkalmazva a következő:

Ahhoz, hogy bármilyen típusú képzést vagy beavatkozást nyomon tudjunk követni, és értékelni tudjunk, először meg kell határoznunk a céljaikat. Ezeket a célokat elsősorban a 2. szinten: a tanulási, és a 3. Szinten: a viselkedési célokat határozzuk meg, de a 4. szinten: az eredmények hosszú távú célokat is tartalmazhatnak. A célok alapján a tréner vagy az ifjúságsegítő számos mutatót határoz meg, amelyek segítségével értékeli a képzés/beavatkozás minőségét és hatékonyságát.

A Kirkpatrick-modell jobb megértéséhez tekintse meg a The Kirkpatrick Model of Training Evaluation című videót, amelyet Devlin Peck készített (automatikus feliratozás minden nyelven elérhető).

Folyamatos nyomon követés és értékelés

Annak érdekében, hogy biztosítsuk a fiatalokkal folytatott képzés vagy beavatkozás céljainak elérését, a képzés/beavatkozás során folyamatos nyomon követést és értékelést végzünk. Ezt formatív értékelésnek is nevezik.

A folyamatos értékelés a fiatal fejlődését mutatja a képzés vagy beavatkozás során. Ez a megközelítés megköveteli az ifjúságsegítőtől, hogy a tevékenységek során végig értékelje a résztvevő elkötelezettségét, motivációját, megértésének és részvételének szintjét. A folyamatos értékelés rendkívül fontos a fiatalokkal végzett beavatkozások esetében, mivel lehetővé teszi az ifjúságsegítő számára, hogy megállapítsa, hogyan kell a beavatkozás vagy képzés menetét az adott csoporthoz igazítani a célok elérése érdekében. Például felteszünk a csoportnak egy kérdést, hogy lássuk, megértették-e, miről beszélünk, vagy hogy milyen feladatot kell elvégezniük. Ha nem értik, visszamegyünk és más módon magyarázzuk el.

A folyamatos értékelés alkalmazásának egyik legfontosabb alapelve, hogy a tanulási/beavatkozási célokat egyértelműen közölni kell a résztvevőkkel. Ez a kommunikáció nemcsak elvárásokat fogalmaz meg számukra, hanem lehetővé teszi számukra, hogy önellenőrzést végezzenek a tanulásban elért fejlődésükről. A folyamatos értékelés alkalmazásának másik megközelítése, hogy a tanulóknak a feladatokkal és gyakorlatokkal kapcsolatos következtetéseket (jelentéseket) kell rögzíteniük egy munkafüzetben vagy elektronikus fájlban. Ez az önértékelési megközelítés lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy összpontosítsanak a tanultakról.

A folyamatos értékelés megköveteli, hogy a tréner vagy ifjúságsegítő egyértelmű visszajelzést adjon a résztvevőknek, hogy tisztázza és kijavítsa a hibákat, megvitassa a részvételi beavatkozásokból származó megfigyeléseket és következtetéseket. Ez fontos hozzájárulás a kompetenciák elsajátításához és a viselkedésmódok megváltoztatásához.

Monitoring-, és értékelési módszerek és alkalmazásuk módja

Ezek formálisabb és egyéni módszerek, amelyek lehetővé teszik a tréner/ifjúságsegítő számára, hogy a csoport szociális befolyása nélkül gyűjtsön bizonyos konkrét információkat. Ehhez azonban tudnunk kell, hogy milyen információra van szükségünk, és milyen kérdések vezetnek a fiataloktól ahhoz, hogy megadják nekünk.

Egyénileg vagy csoportosan, valószínűleg a legjobb módja annak, hogy megfigyeljük a fiatalok fejlődését a képzés vagy a beavatkozás során. Ezek biztosítják:

 • a fiatalok felfedezhessék és kipróbálhassák új ismereteiket és kompetenciáikat;
 • ad néhány konkrét szempontot a tanult elmélethez;
 • megmutatja mind a fiataloknak, mind az ifjúságsegítőnek a megszerzett (vagy meg nem szerzett) gyakorlati kompetenciát.

Az előző módszerhez nagyon hasonlóan a szimulációk, melyek olyan helyzetbe helyezik a fiatalokat, amely valóban előfordulhatnak az életükben, például álláskeresés vagy új munka/kezdeményezés során. Lehetővé teszik az ifjúságsegítő számára, hogy lássa, mennyire vannak felkészülve a résztvevők egy-egy konkrét helyzetre, és megfigyelheti viselkedésüket.

A kötetlen és egyéni beszélgetések valószínűleg a legjobb módjai annak, hogy minden szükséges információt összegyűjtsünk, mivel lehetőséget adnak arra, hogy a kérdéseket egyénileg tegyük fel. Ugyanakkor nehezebb őket a válaszok befolyásolása nélkül használni. Ezen túlmenően a válaszok őszinteségének biztosításához megfelelő szintű bizalomra van szükség az érintettek között.

Valószínűleg a résztvevők a legjobb információforrás a képzés vagy beavatkozás megfelelő előrehaladásáról. Az ifjúságsegítő szándékosan gyűjthet visszajelzéseket és megjegyzéseket a képzés vagy beavatkozás fontos állomásainál, hogy információt gyűjtsön a fejlődésről és a megértésről. Az is fontos, hogy a beavatkozás vagy képzés teljes időtartama alatt spontán megjegyzéseket és visszajelzéseket kérjünk.

Sok információ származik a fiatalok egyszerű megfigyeléséből a workshop során. Az ifjúságsegítő készíthet valamilyen ellenőrző listát/táblázatot, amely segíthet a résztvevők viselkedésének és kompetenciáinak minősítésében. A fiatalok megfigyelése és munkájuk eredményei a Kirkpatrick-modell mind a 4 szintjéről információt nyújthatnak.

 • 1. szint: Reakció. Például, ha az ifjúságsegítő negatív reakciókat tapasztal a facilitáló stílusára, akkor módosíthatja azt. Általában a motiváció és az elkötelezettség jó jelei az ifjúságsegítő és a fiatal közötti kapcsolatnak, amely pozitív változáshoz vezet.
 • 2. szint: Tanulás és 3. szint: Viselkedés. Az ifjúságsegítő a képzés/intervenció céljai alapján készíthet néhány skálát, amely segíthet a résztvevő viselkedésének és kompetenciáinak értékelésében és elemzésében.
 • 4. szint: Eredmények. A 4. szintű értékelés hosszú távú elkötelezettséget igényel az ifjúságsegítőtől vagy a fiataltól, ideális esetben mindkettőtől. A legfontosabb az, hogy mérhető mutatókat határozzunk meg, amelyek alapján az eredmények nyomon követhetők és értékelhetők.

Számos módszer alkalmazható a folyamatos értékelés megvalósítására a személyes és az online tevékenységek során. Íme néhány videó, ahol inspirációt találhat.

FABLE értékelési eszközök

A FABLE projekt keretében a fiatalokkal végzett valamennyi kezdeményezés esetében kérdőívek segítségével szummatív értékelést (a fiatalokkal végzett munka végén végzett értékelés) fogunk bevezetni. Itt közöljük e kezdeményezések céljait (G-Local Hub tevékenységek), az értékelés mutatóit és egy kérdőívet (1. melléklet), amelyet a fiatalokkal való minden foglalkozás végén kell használni.

A formatív (folyamatos) nyomon követés és értékelés során az ifjúságsegítők szabadon alkalmazhatják az ebben a fejezetben tanultakat, valamint kreativitásukat, és a helyzetnek megfelelően választhatják ki a legmegfelelőbb módszereket.

A G-Local Hub workshop céljai

A műhelymunkák végén a visszajelzések gyűjtésére szolgáló mutatók

Tevékenységek

Most néhány olyan tevékenységre invitálunk, amelyek segítenek megérteni és alkalmazni a nyomon követést és értékelést a fiatalokkal végzett tevékenységeid során.

Célok

 • Érts meg néhány további okot az értékelés bevezetésére az ifjúsági munkában, és tervezz meg egy értékelési tevékenységet.

Előkészítés

 • Ehhez a tevékenységhez számítógépre és internetre, valamint YouTube-hozzáférésre van szükséged.

Teljes időtartam
45 perc

Leírás

 • Az ifjúsági munka transzformatív értékelési folyamata című videó megtekintése: https://youtu.be/GJChoKMQCiw
 • További információk a transzformatív értékelési folyamatról
 • Válaszolj a következő kérdésekre:
  1. Szerinted hasznos lesz-e a transzformatív értékelési folyamat alkalmazása a FABLE-ban?
  2. Miért?
  3. Hogyan alkalmaznád, ha FABLE workshopot szerveznél?
  Tervezz tevékenységet a megfelelő történetek kiválasztására, és osszuk meg velünk.

Anyagok
Számítógép, internet-hozzáférés, YouTube, szövegszerkesztő program, e-mail.

Célok

 • A Kirkpatrick-féle értékelési modell jobb megértése és az alkalmazásához szükséges készségek fejlesztése.

Előkészítés

 • Ehhez a tevékenységhez számítógépre és internet-hozzáférésre van szükséged.

Teljes időtartam
1 óra

Leírás

 1. Dolgozz ki a Kirkpatrick-modell minden szintjére vonatkozóan 1 értékelési vagy értékelési módszert, amelyet a FABLE műhelymunkára lehet alkalmazni.
 2. Írd le röviden a négy módszert és azt, hogy miért választottad őket.
 3. Oszd meg velünk a módszereket.

Anyagok
Számítógép, internet-hozzáférés, YouTube, szövegszerkesztő program, e-mail.

Célok

 • A folyamatos nyomon követés és értékelés jobb megértése.
 • Új értékelési módszerek alkalmazásának megtanulása.

Előkészítés

 • Ehhez a tevékenységhez számítógépre és internet-hozzáférésre van szükséged.

Teljes időtartam
1 óra

Leírás

 1. Kutatás a különböző folyamatban lévő értékelési módszerekről.
 2. Keress legalább 5 olyan ételt, amelyet még soha nem próbált ki, és jegyezd fel őket. Hogyan alkalmazzák őket? Milyen körülmények között a legmegfelelőbb alkalmazni őket?
 3. Válassz ki ezek közül kettőt, amelyet egy FABLE workshop során alkalmaznál, és oszd meg velünk.
 4. Miért pont ezt a 2 módszert választottad?

Anyagok
Számítógép, internet-hozzáférés, YouTube, szövegszerkesztő program, e-mail.

További források

5. rész: Korábbi módszerek integrálása