Начало

Добре дошли в проект FABLE!

Иновативни практики за младежки работници в подкрепа на младите хора, използващи устойчива мода като начин за създаване на приобщаващи пространства

Проект FABLE се фокусира върху разработването на иновативни практики за специалисти, работещи с младежи, в тяхна подкрепа при използване на устойчива мода като начин за създаване на приобщаващи пространства. Тези нови пространства на приобщаване и използването на устойчивата мода като инструмент, имат за цел да съберат  младите хора и да насърчат предприемачеството, творческото обучение и критичното мислене. По този начин проектът предлага алтернативно решение за насърчаване на приобщаването, започвайки от специалистите, работещи с млади хора, самите млади хора, както и с насърчаване на младежкото предприемачество, възможности за лична и професионална промяна.

Проект № 2021-1-IT03-KA220-YOU-000028607

Научете повече за резултатите от нашия проект и създадените продукти. Върху  какво работим, какво е създадено до сега…научете повече сега!

Нашите цели

Проектът разглежда основно две ключови глобални теми: как да бъдем устойчиви дори в модата и как една непрекъснато развиваща се индустрия може да се използва като лост за разработване на нови приобщаващи възможности и междусекторни умения; как те могат да бъдат полезни и извън този пазар чрез насърчаване на критично мислене и етична работа, като основа за бъдещето.
Нашите цели са:

Научете повече за партньорите, включени в проекта, свържете се с тях, опитайте да допринесете за достигане на проектните цели. Бъдете в течение чрез техните
социални медии или изпратете имейл с вашите запитвания!