Резултати

Резултати от проекта

По време на проекта партньорите работят по три основни резултата. Може да намерете повече информация и директен достъп до тях тук, след като бъдат публикувани. За да сте в течение с актуални събития и новини, може да посетите адресите на партньорите в социалните медии или страницата Новини.

Обучителна програма по иновативни практики за работещи с младежи

Първият резултат от проекта е FABLE Обучителната програма по иновативни практики за работещи с младежи с цел изграждане на приобщаващи пространства за млади хора, които използват устойчива мода. Това включва разработване на местни проекти, както и онлайн курс, който ще се прилага във всички страни партньорки.

Местни G-хъбове за млади хора

FABLE местните G-хъбове за млади хора се фокусират върху създаването на такива във всички страни партньорки въз основа на инструментариум, разработен по време на проекта.

Межденародна мрежа от местни хъбове и Европейска класация на предизвикателствата

Третият резултат от проекта включва създаването на насоки за работа в мрежа и онлайн среда, както и изграждане на капацитет. В крайна сметка този резултат също предлага повече информация и насоки чрез публикация в електронна книга.

Планирани събития и дейности

Проектът FABLE включва множество дейности и събития, случващи се успоредни с развитието на резултатите от проекта. В края на проекта партньорите провеждат множество информационни събития. Научете повече за местата, където ще се проведат, по-долу. Ако се интересувате от участие или искате да научите повече, моля, свържете се директно със съответните партньорски организации чрез страницата за контакти.