Новини

Новини и събития

Научете повече за последните ни събития и бъдете в крак с проекта!

Представяне на листовка за проекта FABLE

FABLE – Иновативни подходи за създаване на приобщаващи пространства за младите хора, използващи устойчива мода – е проект по програма „Еразъм+“, чиято цел е да доближи младите хора до темата за устойчивата мода, да насърчи развитието на трансверсални умения и по този начин да изгради нови ПРОСТРАНСТВА ЗА ПРИОБЩАВАНЕ (или G – местен център) и неформално и приобщаващо УЧЕНЕ.

Събития за популяризиране

Между октомври 2023 г. и февруари 2024 г. във всяка от партньорските държави бяха проведени събития за популяризиране на резултатите от проекта и осигуряване на тяхната устойчивост чрез използването им на местно ниво и от общностите.
Тези събития бяха проведени онлайн или лице в лице, като те включваха както интерактивни моменти, така и дискусии между участниците. В тези дейности взеха участие експерти в областта на устойчивата мода, младежки работници и млади хора.
Това беше чудесна възможност за младите хора да се съберат заедно и да се запознаят с устойчиви умения за един по-зелен и по-приобщаващ свят!
Разгледайте снимките и видеоклиповете по-долу!