Международна мрежа от местни хъбове и Европейска класация на предизвикателствата

Международна мрежа от местни хъбове и Европейска класация на предизвикателствата

Целта на този трети резултат от проекта е да се създаде международна мрежа от организации и заинтересовани страни, действащи в областта на творчеството, устойчивата мода, младежта и образованието, за да се подпомогне обменът на добри практики и съвместното разработване на нови инициативи, насочени към младите хора.
За тази цел около 50 заинтересовани страни от различни държави участват в тази инициатива за създаване на мрежа. По-долу можете да се запознаете с техните профили, за да ги опознаете по-добре и да установите връзки или дори да проучите нови възможности за сътрудничество. За да се улесни сътрудничеството, има достъпна група в Telegram (виж QR-кода по-долу). Скоро ще намерите плановете за действие и ангажиментите в „Класацията на предизвикателствата” за Европейската стратегия за младежта“, подготвени от заинтересованите страни и младите играчи на нашите срещи на 20 и 22 ноември 2023 г.!
Целта на тази мрежа и сътрудничеството в нея е да продължи във времето и да насърчава социалното въздействие върху младите хора дори след приключването на проекта.

Искате ли да се присъедините към нашата Telegram група за Международния мрежов хъб за устойчива мода, за да обменяте информация или да си сътрудничите с други заинтересовани страни? Сканирайте QR КОДА за достъп до групата!

Международна мрежа

Тук са представени всички профили на заинтересованите страни, участващи в нашия международен мрежов хъб за устойчива мода. За да ги опознаете по-добре, кликнете върху „визитната картичка“, за да получите достъп до мултимедийно представяне на профилa.

Открийте всички резултати и дейности на нашия МРЕЖОВ ХЪБ

Чрез тази електронна книга открийте какво успяхме да създадем по време на на изпълнение на третата дейност по проекта: насоки за формиране на общност от участници в устойчивата мода, платформа за споделяне на Международната мрежа от хъбове, онлайн събития, съвместно разработени планове за действие в отговор на предизвикателствата, пред които са изправени младите хора във връзка с Европейската стратегия за младежта, по отношение на екологичната устойчивост, качеството на обучението, приобщаващите общества и равенството между половете.