Местни G-хъбове за млади хора

Местни G-хъбове за млади хора

За местните хъбове всички партньори разработиха локални центрове и дейности, свързани с устойчивата мода. За да се популяризират дейностите и да се приложат в различните държави, бяха създадени набор от инструменти и инструментариум. Разработени са общо 25 дейности, в които са участвали над 150 млади хора!
Местните G-хъбове са безопасни и приобщаващи пространства за запознанства, създадени, за да стимулират младите хора. Те използват ориентирания към творчество подход, разработен в рамките на Обучителна програма по иновативни практики за работещи с младежи, за да се улесни организирането на дейности за младите хора, като се използва устойчивата мода като инструмент.
Основните цели на Местните G-хъбове са:

  • стимулиране на критично мислене, а въз основа на това – и на промяна в поведението и изграждане на мотивация за поддържане на тази промяна в поведението;
  • насърчаване на придобиването на предприемачески умения от младите хора чрез устойчива мода;
  • стимулиране на креативността;
  • създаване на чувство за принадлежност към дадена общност;
  • стимулиране на промяна в мисленето и гледната точка към екологичен преход и етичен подход към света на модата.

Почерпете вдъхновение от нашия набор от дейности, за да създадете пространства и моменти на приобщаване за младите хора, които насърчават размисъл и творчество в областта на устойчивата мода.

ФОТОГАЛЕРИЯ