Μέρος 3: Μεθοδολογίες για τη δημιουργική επεξεργασία

Methodologies for creative tinkering

Εισαγωγή

Τι σημαίνει Tinkering;

Μερικές συμβουλές!

Μερικές πρακτικές συμβουλές κατά την οργάνωση μιας δραστηριότητας Tinkering!

Κύρια χαρακτηριστικά

Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του Tinkering;

Προγραμματισμός

Πώς να σχεδιάσετε ένα σετ Tinkering!

Δείτε επίσης ένα ειδικό επεισόδιο που συνέβη κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας Tinkering εδώ:

Πώς αξιολογείτε τις δραστηριότητες Tinkering;
Ποιος είναι ο ρόλος του συντονιστή;
Ποιες ικανότητες αναπτύσσει το Tinkering;
Συμβουλές για εργαζόμενους σε νέους
Μερικά παραδείγματα δραστηριοτήτων:
Ειδικό επεισόδιο:

Εξερευνήστε περισσότερες ιδέες!

Πρόσθετο υλικό

αξιολόγηση

Μέρος 2: Μεθοδολογία μάθησης βασισμένη στις τέχνες Arts- Based Learning (ABL)

Μέρος 4: Μεθοδολογίες για βιώσιμη μόδα και κοινωνική επιχειρηματικότητα