Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Εργαζομένους στον Τομέα της Νεολαίας σε Καινοτόμες Πρακτικές

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα FABLE έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στα άτομα που εργάζονται με τη νεολαία γνώσεις και εργαλεία για να εργαστούν με νέα άτομα στα θέματα της μάθησης με βάση την τέχνη, της δημιουργικής τεχνικής και της βιώσιμης μόδας. Προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τα ζητήματα της βιομηχανίας της μόδας, τα ζητήματα βιωσιμότητας που προκύπτουν από αυτήν, καθώς και να προωθήσει δημιουργικές αναζητήσεις και να συνδυάσει τη δημιουργικότητα με το μαθησιακό περιεχόμενο.

Εισαγωγή στη μη τυπική/άτυπη εκπαίδευσης

Σε αυτή την ενότητα, εισάγουμε τις μεθοδολογίες μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης: με τη βοήθεια δύο podcast σχετικά με το θέμα, θα ανακαλύψετε τα στοιχεία της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, οι επαγγελματίες του Sozialwerk Dürener Christen (Γερμανία) στη συνέντευξη, θα μιλήσουν για λύσεις, προσεγγίσεις και σημαντικές για εσάς προοπτικές από τη δική τους πρακτική εμπειρία. Η ενότητα προσφέρει την ευκαιρία να συγκρίνετε την πρακτική εμπειρία σας με την εμπειρία της γερμανικής εκπαίδευσης και να βγάλετε συμπεράσματα για τον εαυτό σας – είναι μια ενότητα προβληματισμού με αυτή την έννοια. Τα σύντομα βίντεο DIY ολοκληρώνουν την ενότητα και προσφέρουν ένα άλλο πρακτικό στοιχείο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να πειραματιστείτε με την ομάδα-στόχο σας για να μάθετε κάνοντας (learning-by-doing).

Μεθοδολογίες εκπαίδευσης με βάση την τέχνη

Σε αυτήν την ενότητα, προσπαθούμε να διερευνήσουμε τις δυνατότητες της μεθοδολογίας της εκπαιδευσης με βάση τις τέχνες (ABL). Προσφέρουμε μια σύντομη εισαγωγή στην έννοια. Παρουσιάζουμε πρακτικές και δραστηριότητες που θα μπορούσαν εύκολα να εφαρμοστούν από άτομα που εργάζονται με τη νεολαία σε διαφορετικά πλαίσια. Επιπλέον, παρουσιάζουμε περιπτώσεις όπου η ABL έχει εφαρμοστεί και χρησιμοποιηθεί για σκοπούς εργασίας για τη νεολαία. Στο τέλος της ενότητας, αναμένουμε ότι θα γνωρίζετε τις απαντήσεις και θα είστε σε θέση να ξεκινήσετε να εργάζεστε με το ABL.

Μεθοδολογίες για δημιουργικό tinkering

Σε αυτή την ενότητα, θα παρουσιάσουμε τη μεθοδολογία tinkering: τα κύρια χαρακτηριστικά της, πότε να τη χρησιμοποιήσετε, πώς να σχεδιάσετε ένα πρόγραμμα tinkering, ποιος είναι ο ρόλος του/της συντονιστή/τριας, πού θα βρείτε τα υλικά που χρειάζονται! Παρακολουθήστε τα βίντεο… και ελάτε στο ταξίδι που προσφέρει αυτή τη πολύ δημιουργική μεθοδολογία!

Μεθοδολογίες για τη βιώσιμη μόδα και την κοινωνική επιχειρηματικότητα

Σε αυτή την ενότητα, θα εισαγάγουμε το θέμα της βιώσιμης μόδας. Θα ρίξουμε μια ματιά στις αλλαγές μπορεί να κάνει κάποιο άτομο στη ζωή του, προκειμένου να είναι πιο συνειδητό σχετικά με τις βιώσιμες επιλογές μόδας. Θα συζητήσουμε εναλλακτικά υλικά και μεθόδους για το πώς μπορούμε να μειώσουμε τα απόβλητα και την υπερκατανάλωση.

Συνδυασμός των προηγούμενων μεθοδολογιών

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζουμε παραδείγματα ασκήσεων για το πώς να συνδυάσουμε αυτές τις διαφορετικές μεθοδολογίες σε μια προσέγγιση για την εκπαίδευση και την δράση στην κοινότητα.

Συγκεντρώσαμε διάφορες ασκήσεις για να εμπνεύσουμε τους/τις αναγνώστες/τριες ως προς τις δυνατότητες της προσέγγισης FABLE και τον τρόπο εφαρμογής της.

Εργαλείο παρακολούθησης και αξιολόγησης για δραστηριότητες με τη νεολαία

Αυτό το κεφάλαιο επικεντρώνεται στην κατανόηση της παρακολούθησης και της εκτίμησης καθώς και στην αξιολόγηση και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την εφαρμογή τους. Προετοιμάζει επίσης τα άτομα που εργάζονται με τη νεολαία να εφαρμόσουν παρακολούθηση, εκτίμηση και αξιολόγηση ειδικά για τα εργαστήρια FABLE.