Част 3: Методологии за творческо бърникане

Методи за творческо майсторене

Въведение

Какво означава бърникане?

Някои съвети!​

Няколко практически съвета при организиране на бърникане!

Основни характеристики

Кои са основните характеристики на Tinkering?

планиране

Как да планирате комплект за бърникане!

Вижте също специален епизод, който се случи по време на дейност Tinkering тук:

Как оценявате майсторските дейности?
Каква е ролята на фасилитатора?
Кои компетенции развива бърникането?
Съвети за младежки работници
Някои примери за дейности:
Специален епизод:

Разгледайте още идеи!

Допълнителен материал

Оценка

Част 2: Методики за арт-обучение

Част 4: Методологии за устойчива мода и социално предприемачество като ролева игра за обучение за решаване на проблеми, критично мислене и управление на времето