Част 3: Методологии за творческо бърникане

Методи за творческо майсторене

Въведение

Какво означава майсторене?

Някои съвети!

Някои практически съвета, когато майсторите!

Основни характеристики

Кои са основните характеристики на майсторенето

Планиране

Как да планирате майсторенето

Вижте един случай по време на майсторене тук:

Как оценявате майсторските дейности?
Каква е ролята на фасилитатора?
Кои компетенции развива майсторенето?
Съвети за младежки работници
Някои примери за дейности:
Специален епизод:

Разгледайте още идеи!

Допълнителен материал

Оценка

Част 2: Методики за арт-обучение

Част 4: Методологии за устойчива мода и социално предприемачество като ролева игра за обучение за решаване на проблеми, критично мислене и управление на времето