Част 4: Методологии за устойчива мода и социално предприемачество

Методологии за устойчиво моделиерство и социално предприемачество като ролева игра за решаване на проблеми, критичното мислене и управление на времето

Въведение

В този модул ще представим темата за устойчивото моделиерство. Ще разгледаме какви промени може да направи човек в собствения си живот, за да бъде по-съзнателен относно избора на устойчива мода. Ще обсъдим алтернативни материали и методи за това как можем да намалим отпадъците и свръхконсумацията.
Социалното предприемачество е подход, който се фокусира върху разпознаването на проблеми, които засягат нашите общества и намирането на предприемачески решения за тях. Проблеми, свързани с модната индустрия, често се решават чрез този подход, затова в този модул разглеждаме и принципите на социалното предприемачество.
След като приключите с този модул, очакваме да имате по-задълбочен поглед върху темите на устойчивото моделиерство и социалното предприемачество, като същевременно развиете важни умения, свързани с темата, като решаване на проблеми, критично мислене и управление на времето.

Устойчиво моделиерство

За устойчивото моделиерство

Устойчивото моделиерство касае до облекло, което е проектирано, произведено, разпространявано и използвано по екологичен и социално отговорен начин.

Защо устойчивото моделиерство е толкова важно?

Устойчивото моделиерство има пряко и косвено въздействие върху живота ни – в живота на всеки без изключение.

 1. Ние – поне по-голямата част от човечеството – живеем в общества, в които използваме дрехи, за да се прикриваме. На много места облеклото е и част от нашето себеизразяване, свързано е с нашето общуване – как искаме да се демонстрираме и какво искаме да споделим с другите за себе си.
  Облеклото е възможност да покажем къде принадлежим (етнически, подгрупи и т.н.) и има също така културно-традиционно значение. Освен това то докосва кожата ни всеки ден – през повечето часове от деня, следователно има значение какъв тип материал ви докосва – тъй като кожата се явява първият ни контакт със света.
  Това е прекият ефект, който модният избор има върху живота ни.
 2. Косвеният му ефект произтича от екологичните и социални ефекти, които индустрията създава. Въздействието на конфекцията (бързата мода fast fashion) върху околната среда се изразява в изчерпване на невъзобновяеми източници, емисии на парникови газове и използване на огромни количества вода и енергия. Това е извънредно неустойчива система, която модната индустрия безнаказано причинява около нас от години. Днешната модна индустрия насърчава свръхконсуматорството, върху което се гради бързата мода. Освен това производството на облекла в рамките на концепцията за бърза мода повдига много етични въпроси – как се отразява на работещите в бранша и обществото ни като цяло.

За да обобщим, индустрията на бързата мода има много нива и сложни проблеми, които засягат всички нас по различни начини. Всички трябва да започнем да действаме, за да направим индустрията по-устойчива, като се образоваме, правим по-съзнателни избори и подкрепяме марки, които целят взимането на по-устойчиви решения.

Какво прави една дреха устойчива?

Устойчивото облекло е комплексна тема, която обхваща различни пластове. Облеклото може да бъде устойчиво чрез личен избор – когато дадено лице реши да започне отново и да преработи списъка си с приоритети съобразно въпросите, свързани с устойчивото облекло.

Облеклото може да бъде устойчиво, ако самият материал е устойчив. Може да бъде изработено от рециклиран материал или самият материал може да бъде рециклируем. Има и естествени материали, които се компостират по-лесно и не се произвеждат по начин, който вреди на околната среда. Модата също може да бъде устойчива, ако бизнес моделът, на който се основава дадена марка, е устойчив. Това е основната идея на социалните предприятия в модната индустрия.

Речник на устойчивото моделиерство

Нека да видим някои концепции за устойчиво моделиерство!

Как можете да направите гардероба си устойчив?

За щастие вече има много възможности да направите собствения си гардероб по-устойчив.

Капсулен гардероб

Тази опция може да не е за всички, но ако сте запознати с минимализма, може да намерите тази идея за симпатична. В този случай можете да откриете много интересни предизвикателства онлайн. Най-известното е предизвикателството с 33 броя.
В това предизвикателство ви е позволено да имате само 33 дрехи (бельото и обувките не е необходимо да се броят). Можете да имате зимен и летен капсулен гардероб.

Цветови стил / Стил

Ако познавате своя стил и цветове, е по-вероятно да направите по-мъдър избор, когато става въпрос за облекло. Ако все още не сте били стилист и не сте сигурни кои цветове ви стоят най-добре и какъв стил ви отива, предлагам ви да посетите професионалисти. Самосъзнанието е наистина голяма част от съзнателния живот. Помага ни да правим съзнателни избори – и по отношение на облеклото.

Самосъзнание

Както беше споменато по-горе, значението на самоосъзнатостта е важно, ако искаме да живеем по-устойчиво. Отделете време за треньор или терапия/групова работа, ако имате нужда, и предприемете пътешествието си да поддържате по-устойчив начин на живот.

Планиране

За да направите съзнателен избор, трябва да планирате предварително. Светът, в който живеем в момента, не е предназначен за дългосрочно планиране. Консуматорството и рекламите ни карат да вземаме импулсивни решения. Трябва да купуваме нови и нови неща всеки ден. „Трябва“ да следваме тенденциите. Ако планираме предварително, можем да избегнем ненужните разходи – така ще имаме по-малко вещи у дома.

Лични предизвикателства

Ако възнамерявате и решите да устроите устойчив начин на живот за себе си, можете да създадете свои собствени мини-предизвикателства. Предлагам ви също така да ги кажете на глас – така че да се държите отговорни!

Няколко примера:

 • Не купувайте дрехи една седмица/1 месец/3 месеца/1 година….
 • Купувайте един месец само втора употреба.
 • В рамките на 1 месец е разрешена само смяна на дреха.
 • Научете се да шиете с машина.

Списъкът е безкраен – нека се прояви вашата креативност.

ДЕЙНОСТ - Запознаване със собствения гардероб!

Цели

 • Да се запознаете със собственото си облекло;
 • Да осъзнаете с какви материи сте облечени;
 • Да разберете за материалите, които носите, и да можете да правите по-съзнателен избор за боравене с тях.

Времетраене
20 минути

Описание

 1. Нарисувайте картината на гардероба си. Използвайте цветни моливи, за да видите и кои са основните цветове в гардероба ви.
 2. Направете списък на всечки дрехи, които имате. Поставете ги в категории – напр. панталони, тениски, ризи, рокли, обувки и т.н. Пребройте колко дрехи имате във всяка категория.
 3. Изберете 10 различни дрехи от гардероба си. Изберете такива, които носите през различните сезони и които са изработени от различни материали.
  – Проверете дрехите, които сте избрали. Погледнете етикета и вижте от какви материали са направени. Ако не сте запознати с материалите, проверете. Как се произвежда даденият материал?
  – Проверете на етикета как трябва да се борави с дрехите ви. На каква температура трябва да ги перете? Можете ли да ги перете в машина или не? Начинът, по който се справяте с дрехите си, съответства ли на описанието на етикета?
 4. Създайте лично предизвикателство за себе си. Можете да видите някои примери в предишната част на модула, но можете да създадете и свои. Започнете предизвикателството от утре!

Материали
Хартия, цветни моливи, маркери

Препоръка за четене/гледане/слушане:

Част 3: Методи за творческо майсторене