Обучителна програма

Обучителна програма по иновативни практики за работещи с младежи

Учебната програма за обучение FABLE е предназначена да даде на младежките работници насоки и инструменти за работа с млади хора по теми, основаващи се на изкуство, творческо майсторене и устойчива мода. Програмата допринася за повишаване на осведомеността по проблемите на модната индустрия, на произтичащите от нея проблеми на устойчивостта, както и да насърчи творческите търсения и съчетаването на творчеството с учебното съдържание.

Въведение в неформалното/информалното образование

В този модул представяме методи за неформално и информалното учене: с помощта на два подкаста по темата вие ще се запознаете с основните елементи на неформалното и информалното образование, неговите предимства, както и критичните ситуации. Същевременно нашите професионалисти от Sozialwerk Dürener Christen (Германия), които бяха интервюирани, ще ви разкажат от собствен практически опит за решения, подходи и важни за вас импулси. Модулът предлага възможност да сравните своя практически опит с немския опит и да направите своите изводи – ще имате материал за размисъл. Кратките видеоклипове „Направи си сам“ също допълват модула и предлагат друг практически компонент, който можете да осъществите с вашата целева група, за да усвоите темата чрез подхода “учене чрез правене“.

Методики за арт-обучение

В този модул се опитваме да проучим потенциала на методологията за обучение, основано на изкуство (ABL). Предлагаме кратко въведение в концепцията. Представяме практики и дейности, които лесно могат да бъдат приложени от младежки работници в различен контекст. Представяме и случаи, при които ABL (подхода на учене чрез правене) е приложен и използван за целите на младежката работа. Очакваме в края на модула да знаете отговорите и да сте в състояние да започнете работа с ABL.

Методи за творческо майсторене

В този модул ще представим метода Майсторене: неговите основни характеристики, кога да го използвате, как да планирате и прилагате майсторенето, каква е ролята на фасилитатора, къде да намерите необходимите материали. Гледайте видеоклиповете… и се отправете на пътешествие за открития с тази супер креативна методология!

Методологии за устойчива мода и социално предприемачество като ролева игра за обучение за решаване на проблеми, критично мислене и управление на времето

В този модул ще представим темата за устойчивата мода. Ще разгледаме какви промени в собствения си живот може да направи човек, за да бъде по-съзнателен относно избора на устойчива мода. Ще обсъдим алтернативни материали и методи за намаляване на отпадъците и свръхконсумацията.

Интегриране на предишни методологии

В този модул представяме примерни упражнения как да комбинираме тези различни методи в един последователен подход към обучение и дейности в общността.

Събрахме различни упражнения, за да вдъхновим читателите относно възможностите на подхода FABLE и неговото прилагане.

Инструмент за наблюдение и оценка за дейности с млади хора

Тази глава се фокусира върху мониторинга и оценката, както и върху развиването на умения за прилагането им. Тя подготвя младежките работници да прилагат мониторинг, проверка и оценяване специално за семинарите на FABLE.