Μέρος 2: Μεθοδολογίες για μάθηση με βάση την τέχνη – συνέχεια

Μεθοδολογία μάθησης βασισμένη στις τέχνες Arts- Based Learning (ABL)

Απλές συμβουλές για την ενσωμάτωση της δημιουργικότητας σε διαφορετικά μαθησιακά πλαίσια!

Η χρήση του Design thinking για την κάλυψη των αναγκών της νεολαίας

Η μέθοδος Design thinking είναι μια δημιουργική, πρακτική διαδικασία, με επίκεντρο τους χρήστες της. Με την χρήση αυτής της μεθόδου μπορούν να αναπτυχθούν καινοτόμες, ουσιαστικές και αποτελεσματικές λύσεις επιτρέποντας σε βάθος ανάλυση και πειραματισμό. Μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο για να σχεδιάσετε ένα νέο προϊόν/υπηρεσία ή μια πολιτική που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νέων. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη μέθοδο για να αξιολογήσουν τις διάφορες δράσεις, αλλά και κατά πόσο αυτές συμβάλουν στην ευημερία των νέων.
Έχουμε προσδιορίσει έξι βήματα που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε αυτή τη μέθοδο: α. Ενσυναίσθηση, β. Ορολογία, γ. Στοχασμός/Συλλογισμός, δ. Πρωτοτυπία, ε. Δοκιμή/Αξιολόγηση, στ. Εφαρμογή.

Ενσυναίσθηση: Σε αυτό το βήμα, οι άνθρωποι που εργάζονται για να προσφέρουν στα νέα άτομα επιδιώκουν να κατανοήσουν μέσω της ενσυναίσθησης τις ανάγκες των ατόμων. Χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους έρευνας, κάποιες εκ των οποίων είναι η εφαρμογή ερωτηματολογίων, η αναζήτηση συμβουλών από εμπειρογνώμονες, η οργάνωση ομάδων που να εστιάζουν στην επίλυση αυτών των προβληματισμών κ.λπ. Μπορούν επίσης να εμπλακούν άμεσα και να παρατηρήσουν τις δραστηριότητες των νέων ατόμων, προκειμένου να έχουν μια βαθύτερη και πιο προσωπική κατανόηση των ζητημάτων/ προβληματισμών τους.

Ορισμός: Με βάση τις πληροφορίες και τις παρατηρήσεις που έχουν συλλεχθεί, τα άτομα που εργάζονται στα θέματα της νεολαίας, πρέπει να οργανώσουν τα ευρήματά τους για να ορίσουν ποιο αποτελεί το βασικό ζήτημα. Σε αυτό το βήμα, είναι σημαντικό να διατυπώσετε το ζήτημα με τρόπο που να περιγράφει τι χρειάζονται τα νέα άτομα για να αντιμετωπίσουν το ζήτημα και όχι τι θα πρέπει να κάνετε εσείς για να αντιμετωπίσετε τα προβλήματά τους. Για παράδειγμα, είναι λάθος να πείτε “Πρέπει να δημιουργήσουμε περισσότερους δημόσιους χώρους”. Αλλά θα πρέπει να πείτε “Τα νέα άτομα χρειάζονται περισσότερους δημόσιους χώρους”.

Στοχασμός/ Συλλογισμός: Σε αυτό το βήμα, αρχίζετε να δημιουργείτε ιδέες για την επίλυση του ζητήματος που τίθεται. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορα είδη τεχνικών για στοχασμό και σκέψης, ώστε να αναλύσετε το ζήτημα και να ορίσετε διαφορετικές ιδέες. Σε αυτό το σημείο, σημασία έχει κυρίως η ποσότητα, επομένως μη φοβάστε να σκεφτείτε έξω από τα λογικά πλαίσια! Στην πραγματικότητα, αυτό είναι το ζητούμενο. Το brainstorming είναι ο πιο τυπικός τρόπος για τη συλλογή πολλών και διαφορετικών ιδεών, αλλά υπάρχουν και καλλιτεχνικές μέθοδοι, όπως η χαρτογράφηση του νου (Mind Mapping) και το Sketchstorming. Μπορείτε να αναπτύξετε μια ιστορία που να απεικονίζει τα προβλήματα με σκοπό να παρουσιάσει τη δυναμική μιας κατάστασης. Επίσης, η μέθοδος Problem/Solution tree είναι πολύ γνωστή και χρήσιμη. Μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι ρόλων για να ενσαρκώσετε διαφορετικά σενάρια και λύσεις. Και φυσικά, μπορείτε να ρωτήσετε απευθείας τα νέα άτομα για τις γνώμες τους και να λάβετε χρήσιμα σχόλια και ιδέες. Τέλος, μια πιο προκλητική προσέγγιση θα ήταν να αμφισβητήσετε τις πεποιθήσεις και τις υποθέσεις σχετικά με τα προβλήματα. Μια εύκολη τεχνική είναι να φανταστείτε εναλλακτικές λύσεις χρησιμοποιώντας την ερώτηση “τι θα γινόταν αν…”.

Πρωτοτυπία: Αυτό το βήμα αποσκοπεί στην εύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που έχει καθοριστεί από τα προηγούμενα βήματα. Πρόκειται για ένα πολύ πειραματικό και πρακτικό βήμα κατά το οποίο τα άτομα που εργάζονται στα θέματα της νεολαίας θα μπορούσαν να κατασκευάσουν πρωτότυπα των προτεινόμενων λύσεων. Η δημιουργικότητα και η φαντασία είναι σημαντικά στοιχεία για αυτό το βήμα. Τα άτομα που εργάζονται σε θέματα νεολαίας θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τεχνικές παιχνιδοποίησης, να κατασκευάσουν μοντέλα της παρέμβασής τους με αντικείμενα όπως τουβλάκια και να κάνουν κολάζ χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά από κομμάτια χαρτιού, ακόμα και υλικά που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Η ύπαρξη ενός τέτοιου αποτελέσματος ενδυναμώνει το όφελος των ατόμων που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία.

Δοκιμή/αξιολόγηση: Είναι απαραίτητο να γίνει κάποια δοκιμή για να αντιληφθείτε αν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή, να βελτιωθεί ή να απορριφθεί η λύση που έχει δοθεί με βάση την εμπειρία και τα σχόλια των νέων ατόμων. Τα άτομα που εργάζονται στα θέματα της νεολαίας μπορούν στη συνέχεια να προχωρήσουν σε περαιτέρω επαναλήψεις και να κάνουν τροποποιήσεις και βελτιώσεις για να αποκλείσουν εναλλακτικές λύσεις. Αυτό θα βοηθήσει να κατανοήσουν καλύτερα τη στάση των νέων ατόμων απέναντι στις διάφορες προτάσεις και τις ανάγκες τους. Αυτό το βήμα της δοκιμής και του πιθανού λάθους μπορεί να αποδειχθεί απελευθερωτικό, καθώς δεν υπάρχει σωστό ή λάθος και γι’ αυτό υπάρχει χώρος να γίνουν “λάθη” τα οποία θα αποτελέσουν πάτημα για να συνεχίσουν να γίνονται περαιτέρω βελτιώσεις. Ο τρόπος δοκιμής μπορεί επίσης να λάβει διάφορες μορφές. Εκτός από την πραγματική χρήση της πρωτότυπης λύσης, τα άτομα θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν πιο δημιουργικές μεθόδους για να βιώσουν τα αποτελέσματα. Επίσης, η θεατρικότητα και ο αυτοσχεδιασμός μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία πολλαπλών σεναρίων, για να δοκιμάσουν τις υποθέσεις που έγιναν στην αρχή της σκέψης μιας πρότασης/ πλάνου και να αποκαλύψουν τις διαφορετικές συνέπειες και τον αντίκτυπο.

Εφαρμογή: Μετά την αξιολόγηση των πιθανών εναλλακτικών λύσεων και την πραγματοποίηση των σχετικών τροποποιήσεων, τα άτομα που εργάζονται στα θέματα της νεολαίας θα μπορούσαν να επιλέξουν να προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για εφαρμογή και μελλοντική αναβάθμιση (upscaling), εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες.

Αυτό που διαπιστώνουμε με αυτή τη διαδικασία είναι ότι μπορούμε να συμπεριλάβουμε διαφορετικές δημιουργικές προσεγγίσεις και τεχνικές στα βήματα. Στην παρουσιαζόμενη διαδικασία, τα άτομα που εργάζονται σε θέματα νεολαίας ήταν οι σχεδιαστές/τριες και εκείνα που είχαν το καθήκον να παρέχουν λύσεις για τα νέα άτομα. Η διαδικασία, ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα ίδια τα νέα τα άτομα ως φορείς αλλαγής. Στην ενότητα που ακολουθεί εξηγείται πώς και γιατί πρέπει να επανεξεταστεί και να τροποποιηθεί αναλόγως η σχεδιαστική σκέψη.

Από τη σχεδίαση πλάνου στο συμμετοχικό σχεδιασμό

Αν και πολλά υποσχόμενη η μέθοδος Design thinking για την εξεύρεση λύσεων σε προβλήματα και, μεταξύ άλλων, για την αντιμετώπιση των αναγκών των νέων ατόμων, της έχει ασκηθεί κριτική ότι δεν εκπληρώνει τους στόχους της.

Σύμφωνα με τη Lucy Kimbell (2011, 2012), το design thinking βασίζεται στον δυϊσμό μεταξύ σκέψης και γνώσης, και δράσης στον κόσμο, αντί να αναγνωρίζει το πως τοποθετείται και ενσωματώνεται η σχεδιαστική σκέψη με την πράξη. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός έργου είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί και από επαγγελματίες που δεν ανήκουν στην κατηγορία των ‘’σχεδιαστών/τριων” μιας δράσης. Με τη μέθοδο του design thinking μπορεί να αγνοήσουμε την ήδη υπάρχουσα ποικιλομορφία των δημιουργικών πρακτικών και θεσμών. Ποιος σχεδιάζει, τί, πού, για ποιο λόγο; Ποιος υποστηρίζει ή διευκολύνει την εφαρμογή ενός σχεδιασμού; Αυτά τα ερωτήματα καθιστούν αμφισβητήσιμη τη γενίκευση μιας ενιαίας σχεδιαστικής σκέψης που παρουσιάζεται σε διαφορετικά περιβάλλοντα, πλαίσια, ακόμη και σε διαφορετικές τοποθεσίες. Τέλος, ενισχύει την προνομιακή θέση του “σχεδιαστή/τριας”, ο οποίος αν και λειτουργεί με ενσυναίσθηση, είναι ο κύριος παράγοντας του σχεδιασμού, χωρίς να εμπλέκει άμεσα τους “χρήστες/τριες” αφού στην πραγματικότητα απλώς ερευνά τις ανάγκες τους.

Μια καλή αρχή για τα άτομα που εργάζονται στον τομέα της νεολαίας, είναι να βρίσκονται μέσα στα πράγματα και να διευρύνουν την επαφή και τη σχέση τους με άλλους κοινωνικούς δρώντες, συμπεριλαμβανομένων και άλλων κοινωνικών πρακτικών, θεσμών και τεχνοτροπιών. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι κοινωνικοπολιτισμικές εξελίξεις, οι οικονομικές εξελίξεις όπως και οι πολίτες διαμορφώνουν τα βήματα της σχεδιαστικής σκέψης.

Ωστόσο, για να ασκηθεί μια πιο οργανωμένη και καινοτόμος δράση που στοχεύει στη νεολαία, οι μέθοδοι που θα εφαρμοστούν, θα πρέπει να είναι πιο φιλικές προς τα άτομα που συμμετέχουν, καθώς τα άτομα εμπλέκονται ενεργά στο σχεδιασμό των λύσεων. Ως εκ τούτου, η πρότασή μας θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε τα βήματα του design thinking, αλλά να τα αναδιαμορφώσουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να τα μπορούμε να τα εφαρμόσουμε μαζί με τα νέα άτομα και όχι μόνο για τα νέα άτομα. Υπάρχουν πολλά οφέλη από τη χρήση αυτής της προσέγγισης. Τα νέα άτομα έχουν την ικανότητα να ερευνούν και να αναλύουν πιο κριτικά το περιεχόμενο και τα γενικά πλαίσια, ενώ μπορούν να οργανώσουν και να εκφράσουν καλύτερα τις ιδέες τους, να οικοδομήσουν ισχυρότερα επιχειρήματα, να συνεργαστούν και να προτείνουν συλλογικές λύσεις, να γίνουν πιο υπεύθυνα άτομα με τις αποφάσεις τους κ.α.

Στο βίντεο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε ένα παράδειγμα μιας πρωτοβουλίας που χρησιμοποιεί μια τέτοια πιο συμμετοχική προσέγγιση.

Youth Pool

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο στόχος σας για να περάσετε αυτή την ενότητα είναι να δημιουργήσετε τη δική σας καλλιτεχνική δραστηριότητα!
Αναφέρετε έναν τίτλο, τους στόχους, την προετοιμασία εκ μέρους του ατόμου που θα συντονίσει τη δραστηριότητα, την εκτιμώμενη διάρκεια, την περιγραφή της δραστηριότητας και τα απαιτούμενα υλικά. Δεν χρειάζεται να είναι μια εκτεταμένη δραστηριότητα που να έχει διαφορετικά βήματα και φάσεις. Θα μπορούσε να είναι μια δραστηριότητα μικρότερης κλίμακας, ακόμη και ένα παιχνίδι. Στόχος είναι να χρησιμοποιήσετε τις γνώσεις που συγκεντρώσατε σε αυτή την ενότητα για να πειραματιστείτε και να δοκιμάσετε να αναπτύξετε τις δικές σας δραστηριότητες εμπνευσμένες από τη μεθοδολογία του Arts-based learning (ABL).

Μέρος 1: Μη τυπική και άτυπη μάθηση​

Part 3: Methodologies for creative tinkering