Μέρος 5: Ενοποίηση προηγούμενων μεθοδολογιών

Συνδυασμός των προηγούμενων μεθοδολογιών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με βάση τα προηγούμενα μέρη, το επόμενο μέρος περιέχει παραδείγματα ασκήσεων για το πώς να συνδυάσετε αυτές τις διαφορετικές μεθοδολογίες σε μια συνεκτική προσέγγιση για την εκπαίδευση και τη δράση στην κοινότητα. Ενώ προηγουμένως συζητήσαμε ξεχωριστά τη μάθηση με βάση την τέχνη, την τεχνική tinkering και τη βιώσιμη μόδα, αυτές οι προσεγγίσεις μπορούν εύκολα να επικαλύπτονται και να βελτιώνουν η μία την άλλη. Ο σχεδιασμός ρούχων είναι εγγενώς μια δημιουργική διαδικασία και ένα μέσο έκφρασης. Η ενσωμάτωση του ABL ή της δημιουργικής τεχνικής στη διαδικασία σχεδιασμού ή η χρήση του σχεδίου μόδας ως καλλιτεχνική δραστηριότητα για εκπαιδευτικές υπηρεσίες έρχεται στο μυαλό μας πολύ φυσικά.
Συγκεντρώσαμε 12 ασκήσεις που θα εμπνεύσουν τους/τις αναγνώστες/τριες ως προς τις δυνατότητες της προσέγγισης FABLE και θα δείξουν πώς να την εφαρμόσουν. Συνδυάζονται δύο ή και τις τρεις μεθοδολογίες σε κάθε άσκηση.
Ενώ όλες οι παρακάτω ασκήσεις ενσωματώνουν τις ιδέες των δημιουργικών δραστηριοτήτων και της βιωσιμότητας, έχουν ομαδοποιηθεί ανάλογα με την πτυχή στην οποία εστιάζουν, για να επιτρέψουν στους χρήστες να βρίσκουν καλύτερα ασκήσεις που ταιριάζουν περισσότερο στις ανάγκες τους.

G-Local Hubs και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Με βάση τη μεθοδολογία στον πυρήνα του έργου FABLE, αυτές οι ασκήσεις εξηγούν πώς να δημιουργήσετε το δικό σας G-Local Hub, καθώς και πώς να διαμορφώσετε τη δική σας κοινωνική επιχείρηση.

Το έργο FABLE υποστηρίζει την ανάπτυξη χώρων χωρίς αποκλεισμούς για νέα άτομα στα οποία ενισχύονται οι ήπιες δεξιότητες, η δημιουργική μάθηση και η κοινωνική επιχειρηματικότητα. Αυτοί οι χώροι ονομάζονται G-local Hubs τα οποία είναι σύντομα εργαστήρια για νέα άτομα και περιλαμβάνουν διαφορετικά σύνολα τεχνικών και εμπειριών που αναπτύχθηκαν με βάση το περιεχόμενο που παρουσιάζεται και τη συμμετοχή των ατόμων (εσάς!) στις προηγούμενες εκπαιδευτικές ενότητες. Με τη συγχώνευση των προηγούμενων μεθοδολογιών, σας παρουσιάζουμε μερικές δημιουργικές διαδικασίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της δημιουργικής επιχειρηματικότητας και της βιωσιμότητας στον τομέα της νεολαίας.

Το G-local υποδηλώνει την παγκόσμια επίδραση μιας ενέργειας που πραγματοποιείται τοπικά. Εδώ, σας παρουσιάζουμε μια διαδικασία που είχε ήδη εισαχθεί εν συντομία στη δεύτερη ενότητα, αλλά η οποία τώρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για να βοηθήσει ένα εργαζόμενο άτομο με τη νεολαία να αναπτύξει έναν δημιουργικό χώρο για αυτή, δηλαδή ένα G-local Hub.

Τα άτομα που εργάζονται στον τομέα της νεολαίας, πρώτα θα χρειαστεί να επικοινωνήσουν με τα νέα άτομα ή ακόμη και να συμβουλευτούν το ένα τον άλλο, να μάθουν για τις ανάγκες τους (βήμα 1) και στη συνέχεια να καθορίσουν τους συγκεκριμένους στόχους που θα ήθελαν να αντιμετωπίσουν μέσω της οργάνωσης ενός G-local Hub (βήμα 2). Αφού καθορίσουν τους στόχους, μπορούν να συνεχίσουν προτείνοντας ιδέες για το πώς να γεμίσουν αυτόν τον χώρο με δημιουργικές δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των νέων ατόμων. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σταθμούς ρούχων, να οργανώσουν σεμινάρια για τη βιωσιμότητα και τη βιώσιμη μόδα, να δημιουργήσουν δημιουργικούς σταθμούς για πειραματισμούς, να φιλοξενήσουν πάρτι ανταλλαγής ρούχων, οτιδήποτε μπορούσαν να σκεφτούν (βήμα 3). Τέτοιες ιδέες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως μεμονωμένες δραστηριότητες ή θα μπορούσαν επίσης να συνδυαστούν μαζί. Εναπόκειται σε εσάς, ως άτομα που εργάζονται στον τομέα της νεολαίας, να αποφασίσετε και να δημιουργήσετε ένα πρωτότυπο του G-local Hub (βήμα 4). Τέλος, μπορείτε να δοκιμάσετε το πρωτότυπο ή τα πρωτότυπά σας, εάν είναι περισσότερα από ένα, για να δείτε εάν υπάρχουν πράγματα που θα μπορούσαν να αλλάξουν, να εξαιρεθούν ή να συμπεριληφθούν στη σχεδίαση του G-local Hub. Μπορείτε να το δοκιμάσετε με τους/τις συναδέλφους σας ή ακόμα και να προσκαλέσετε νέους ανθρώπους να πειραματιστούν λίγο με αυτήν την ιδέα και να συγκεντρώσετε τις εντυπώσεις τους.

Την ίδια διαδικασία μπορούν να εφαρμόσουν και τα ίδια τα νέα άτομα (θυμηθείτε τον συμμετοχικό σχεδιασμό που εισήχθη στο τέλος της δεύτερης ενότητας!) για να τα βοηθήσει να δημιουργήσουν τη δική τους ιδέα παρέμβασης για την προώθηση της βιωσιμότητας που θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία και την προώθηση ενός προϊόντος βιώσιμης μόδας ή ακόμα και μια βιώσιμη επιχείρηση μόδας! Τα νέα άτομα μπορούν να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία, αλλά σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να ανταποκριθούν στις δικές τους προσωπικές ανάγκες που συνδέονται με τη βιώσιμη μόδα και την επιχειρηματικότητα. Ορισμένες βασικές γνώσεις, που παρέχονται ήδη στην τέταρτη ενότητα αυτής της εκπαίδευσης, θα είναι απαραίτητες για να αποκτήσετε αυτοπεποίθηση με όρους και θέματα βιώσιμης μόδας, κυκλικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Τώρα, φανταστείτε ότι υπάρχει η ιδέα ενός προϊόντος ή ότι τα νέα άτομα επιθυμούν να εφαρμόσουν μια συγκεκριμένη παρέμβαση που περιλαμβάνει περισσότερες από μία ξεχωριστές δραστηριότητες. Στη συνέχεια, η χρήση του CANVAS κοινωνικού επιχειρηματικού μοντέλου μπορεί να είναι χρήσιμη για τη δημιουργία ενός πιο λεπτομερούς σχεδίου. Ανεξάρτητα από το αν πρόκειται να ανοίξουν μια πραγματική επιχείρηση ή απλώς να δημιουργήσουν ένα ενδεικτικό σχέδιο για το τι θα μπορούσε να συμβεί ή πώς θα πρέπει να είναι μια βιώσιμη επιχείρηση μόδας, μια τέτοια διαδικασία είναι πολύ χρήσιμη για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας των νέων. Δοκιμάστε το, λοιπόν, βήμα βήμα με την ομάδα νέων ατόμων σας! Και να έχετε κατά νου ότι για κάθε κομμάτι του παρακάτω πίνακα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικές δημιουργικές τεχνικές για να οπτικοποιηθούν τις απαντήσεις. Μπορούν ακόμη και να δοκιμάσουν την ελκυστικότητα της πρότασης παίζοντας ένα παιχνίδι ρόλων μεταξύ τους. Αλλά πρώτα, ας δούμε κάθε ενότητα μία προς μία.

Προσαρμοσμένο από:

https://www.socialbusinessmodelcanvas.com

 • Βασικοί Πόροι – κάθε πόρος που υποστηρίζει την υλοποίηση της παρέμβασης. Μπορεί να είναι χρήματα, γνώσεις, δεξιότητες, εργαλεία, μέρη κ.λπ.

 • Βασικοί εταίροι + Ενδιαφερόμενα μέρη – αναφέρεται σε άτομα και οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών και δημόσιων ιδρυμάτων, που μπορούν είτε να υποστηρίξουν είτε να εμποδίσουν μια παρέμβαση. Τέτοιοι άνθρωποι ή οργανισμοί μπορεί να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παρέμβαση και τους στόχους της. Ορισμένοι από αυτούς ενδέχεται να καταλήξουν να γίνουν εταίροι και να υποστηρίξουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτής της παρέμβασης.

 • Βασικές Δραστηριότητες – αναφέρεται σε συγκεκριμένες ενέργειες που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της παρέμβασης. Για παράδειγμα, εάν πρόκειται για τη δημιουργία και την πώληση ενός προϊόντος μόδας, ο σχεδιασμός, η παραγωγή, το μάρκετινγκ, η διανομή, οι πωλήσεις είναι μερικές από τις δραστηριότητες που θα χρειάζονταν. Εάν πρόκειται για κέντρο νεότητας ή εργαστήριο, οι δραστηριότητες μπορεί να σχετίζονται περισσότερο με την οργάνωση, τη δικτύωση, την επικοινωνία, τη γνώση και την ανάπτυξη εργαλείων.

 • Είδος Παρέμβασης – περιγράφει το γενικό είδος της πρότασής σας. Αν και το πρότυπο ονομάζεται «επιχειρηματικό μοντέλο», μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνταξη μιας ιδέας που δεν σχετίζεται με επιχείρηση. Σε αυτήν την περίπτωση, τα οφέλη μπορεί να οριστούν πιο αφηρημένα, καθώς είναι πιο δύσκολο να μετρηθούν εάν δεν εμπλέκονται χρηματικές συναλλαγές σε αυτή τη διαδικασία. Ανεξάρτητα από αυτά, αυτά τα οφέλη υπάρχουν και στην πραγματικότητα, αυτά καθιστούν τις κοινωνικές παρεμβάσεις πολύ σημαντικό στοιχείο των κοινωνικοοικονομικών συστημάτων και των κοινοτήτων μας!

 • Κανάλια – περιλαμβάνει τα πραγματικά κανάλια που θα χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία με τους πελάτες ή τους χρήστες της προτεινόμενης παρέμβασης. Αυτά θα μπορούσαν να είναι εργαλεία όπως λογαριασμοί μέσων κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένες στρατηγικές επικοινωνίας και διάδοσης που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, δημόσιες εκδηλώσεις και τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης.

 • Ομάδα-στόχος – αναφέρεται τόσο στους/στις δικαιούχους/ες που μπορεί να επηρεαστούν από την υλοποίηση της παρέμβασης όσο και στους/στις πραγματικούς/ες χρήστες ή καταναλωτές/τριες της παρέμβασης που ασχολούνται άμεσα με αυτήν. Η παραγωγή (ή μη παραγωγή) ενός προϊόντος μπορεί να έχει ιδιαίτερη επίδραση σε ορισμένα άτομα ανάλογα με το αν είναι οι πελάτες/ισσες ή οι δικαιούχοι/ες. Εάν, για παράδειγμα, μια επιχείρηση πουλάει τσάντες για να συγκεντρώσει χρήματα για υπηρεσίες παιδικής φροντίδας, οι δικαιούχοι είναι τα παιδιά και οι φροντιστές παιδιών, αλλά οι πελάτες/ισσες μπορεί να είναι οποιαδήποτε ομάδα-στόχος. Ομοίως, εάν η παρέμβαση σχετίζεται με κοινωνική ή περιβαλλοντική υπηρεσία, οι δικαιούχοι/ες θα μπορούσαν να είναι μέρος μιας ευρύτερης κοινότητας που θα επωφεληθεί από τον θετικό αντίκτυπο της παρέμβασης, ενώ οι «χρήστες» θα ήταν τα πραγματικά άτομα που συμμετέχουν σε αυτή την παρέμβαση. Σκεφτείτε μια περίπτωση που μια περιβαλλοντική ομάδα καθαρίζει μια παραλία. Τα άτομα της ομάδας εμπλέκονται άμεσα, αλλά υπάρχουν και άλλες ομάδες ανθρώπων (δηλαδή χρήστες της παραλίας, εκπρόσωποι περιβαλλοντικών ΜΚΟ κ.λπ.) που επωφελούνται από μια καθαρή παραλία.

 • Πρόταση Αξίας – Αυτό το μέρος σας ζητά να είστε πιο συγκεκριμένοι/ες σχετικά με την παραγόμενη αξία ή τα μη εμπορεύσιμα οφέλη που προκύπτουν από την παρέμβαση. Στην περίπτωση των δικαιούχων, σχετίζεται με τις θετικές επιπτώσεις που δημιουργεί η παρέμβαση και στην περίπτωση των χρηστών ή των πελατών, αντιπροσωπεύει τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην παρέμβαση ή να αγοράσουν ένα προϊόν.

 • Διάρθρωση του κόστους – Αυτό το μέρος περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά έξοδα που σχετίζονται με τη λειτουργία της προτεινόμενης παρέμβασης και συνδέονται με όλες τις σχετικές δραστηριότητες.

 • Έσοδα – πρόκειται για τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν κατά τη (και για) λειτουργία της παρέμβασης. Τα έσοδα θα μπορούσαν να προέρχονται από συνδρομές, πωλήσεις, συγκέντρωση κεφαλαίων, crowdfunding, επενδυτές κ.λπ.

 • Πλεόνασμα – όταν αφαιρούμε το κόστος από τα έσοδα, αυτό που μένει είναι το πλεόνασμα. Μπορείτε να αποφασίσετε πώς θα διαθέσετε αυτό το πλεόνασμα. Ορισμένες επιλογές μπορεί να περιλαμβάνουν επενδύσεις για την αύξηση της κλίμακας της παρέμβασης ή, όπως είναι αρκετά συνηθισμένο στις κοινωνικές επιχειρήσεις, το πλεόνασμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την οργάνωση κοινωνικών ή περιβαλλοντικών κοινοτικών δραστηριοτήτων.

 • Κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος & Κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη – Αυτά τα δύο μέρη θα σας βοηθήσουν να αξιολογήσετε τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο της παρέμβασής σας. Εάν το κόστος είναι υψηλότερο από τα οφέλη, αν και αυτά μπορεί να μην είναι ξεκάθαρα μετρήσιμα, τότε ίσως η παρέμβασή σας να μην είναι τόσο κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη. Ίσως χρειαστεί να σκεφτείτε να αλλάξετε την προσέγγισή σας. Αυτό μπορεί να αφορά ένα προϊόν, μια επιχείρηση γενικά ή ακόμα και μια μεμονωμένη δραστηριότητα. Αυτό το μέρος σας ζητά να σκεφτείτε πολύ κριτικά τις επιλογές και τις αποφάσεις σας. Ένα προϊόν που χρησιμοποιεί υλικά φιλικά προς το περιβάλλον για την παραγωγή, για παράδειγμα, μπορεί να δημιουργήσει αρνητικές επιπτώσεις (αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις) σε άλλες χώρες που είναι μακριά από σας. Αυτό σημαίνει ότι ο αρνητικός αντίκτυπος δεν είναι ορατός σε εσάς. Σκεφτείτε για λίγο τα σκεύη από μπαμπού. Το μπαμπού μπορεί να θεωρηθεί καλή επιλογή ως υλικό για την προώθηση της αρχής της επαναχρησιμοποίησης, αλλά αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερπαραγωγή και εκμετάλλευση φυτών μπαμπού (δηλαδή προωθεί τη μονοκαλλιέργεια) σε χώρες μακριά από τη δική σας. Το CAMVAS και το τμήμα για τις βασικές δραστηριότητες θα μπορούσαν να ρίξουν φως σε αυτό το θέμα βοηθώντας σας να εξετάσετε όλα τα διαφορετικά μέρη της αλυσίδας εφοδιασμού για ένα προϊόν. Δείτε αυτό το άρθρο για να κατανοήσετε καλύτερα αυτά τα debates για το μπαμπού. Ομοίως, αν αποφασίσετε να οργανώσετε ένα εργαστήριο για την προώθηση της βιωσιμότητας, αν καταλήξετε να χρησιμοποιείτε πάρα πολύ πλαστικό και υλικά ή τα άτομα που συμμετέχουν θα πρέπει να διανύσουν πολύ μεγάλες αποστάσεις, αν και θα μπορούσατε να το κάνετε διαδικτυακά, τότε αυτό αποτελεί κόκκινη σημαία για τον βιώσιμο χαρακτήρα του εργαστηρίου σας. Μην πέσετε στην παγίδα του greenwashing!

Αφού χρησιμοποιήσετε αυτό το πρότυπο και την ανάλυση, μπορείτε να έχετε μια επισκόπηση σημαντικών στοιχείων που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό μιας παρέμβασης, μιας δραστηριότητας ή μιας επιχείρησης. Το έκτο κεφάλαιο αυτού του μαθήματος ηλεκτρονικής μάθησης σάς παρέχει βασικές γνώσεις σχετικά με τον τρόπο εκτίμησης και αξιολόγησης της παρέμβασής σας βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Επομένως, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις γνώσεις και τα εργαλεία παράλληλα.

Δημιουργικότητα

Ασκήσεις που ενισχύουν τη δημιουργικότητα και το ενδιαφέρον για καλλιτεχνικές δράσεις.

Στόχοι

 • Αύξηση της ευαισθησίας στις διάφορες μορφές τέχνης
 • Μάθηση μέσω οπτικοποίησης των συναισθημάτων
 • Βελτίωση των δεξιοτήτων χρήσης της φαντασίας και της αφηρημένης τέχνης
 • Χρήση διαφορετικών μορφών τέχνης για να μπορέσει το άτομο να εκφράσει τη γνώμη και τις σκέψεις του
 • Να μάθουν να εφαρμόζουν τις μεθοδολογίες tinkering και μάθηση με βάση την τέχνη

Προετοιμασία

 • Προσδιορίστε 2-3 τραγούδια (με θέμα – νέα άτομα)
 • Προετοιμάστε υλικά για κατασκευές
 • Ετοιμάστε μια αίθουσα για κατασκευές

Συνολική διάρκεια
2 ώρες

Περιγραφή

 • Μέρος 1ο: Τα άτομα ακούν πλέον ως ομάδα τα προτεινόμενα τραγούδια
 • Μέρος 2ο: Τα άτομα καλούνται να προβληματιστούν σε σχέση με τις ιδέες και τις εικόνες που προκάλεσαν αυτά τα τραγούδια. Τι συναισθήματα προκάλεσαν; Υπάρχει πιθανότητα το τραγούδι να σχετίζεται με κάποια πιο προσωπικά τους θέματα; Πώς αισθάνονται γι’ αυτό; Συμφωνούν με αυτό ή έχουν άλλες απόψεις; Μπορούν να αντιληφθούν και να ταυτιστούν με το περιεχόμενο ή η δική τους πραγματικότητά απέχει πολύ από τις εικόνες που αφηγούνται τα τραγούδια; Πώς αντιπροσωπεύονται τα νέα άτομα σε αυτό το τραγούδι, αλλά και στη σύγχρονη μουσική σκηνή γενικότερα;
 • Μέρος 3ο: Τα άτομα καλούνται να εργαστούν μόνα τους. Με βάση τα όσα συζητήθηκαν με την ομάδα πρέπει τώρα να επιλέξουν, μια ιδέα, μια εικόνα ή ένα συναίσθημα που τους έκανε περισσότερο εντύπωση σχετικά με το τραγούδι.
 • Μέρος 4ο: Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία tinkering, διαμορφώνουν την εικόνα που επέλεξαν. Αναστοχάζονται τα συναισθήματα που σχετίζονται με το τραγούδι χρησιμοποιώντας και τις 5 αισθήσεις τους. Είναι ελεύθερα να εκφραστούν μέσω της δημιουργίας αντιπροσωπεύοντας την πολυπλοκότητα της σκέψης τους.
 • Μέρος 5ο: Στο τελευταίο μέρος, παρουσιάζουν τις δημιουργίες τους σε όλη την ομάδα, διηγούνται τη δημιουργική διαδικασία που ακολούθησαν, τα υλικά που επέλεξαν και τον τρόπο με τον οποίο κατάφεραν να δημιουργήσουν ξανά την εικόνα της επιλογής τους

Υλικά
Ανακυκλωμένα υλικά (χαρτόνι, ύφασμα, κουμπιά, κλωστή, σπάγκος, κλαδιά, φύλλα… οτιδήποτε!)

Στόχοι

 • Αύξηση του διαλόγου μεταξύ ατόμων από διαφορετικές γενιές
 • Ανακαλύψτε νέες τεχνικές
 • Βελτίωση της επαφής με την κουλτούρα της κοινότητας
 • Μάθηση μέσω οπτικοποίησης των συναισθημάτων
 • Βελτίωση των δεξιοτήτων χρήσης της φαντασίας και της αφηρημένης τέχνης
 • Να μάθουν να εφαρμόζουν τις μεθοδολογίες tinkering και μάθηση μέσω της τέχνης στηριζόμενοι στις έννοιες της βιώσιμης μόδας

Προετοιμασία

 • Προσδιορίστε το άτομο που θα αφηγηθεί: μια συνταξιούχο ράφτρα/ράφτη
 • Προετοιμάστε κάποια υλικά που περισσεύουν
 • Ετοιμάστε ένα δωμάτιο για κατασκευές

Συνολική διάρκεια
2 ώρες

Περιγραφή

 • Μέρος 1ο: Τα άτομα ως ομάδα ακούν τον/την αφηγητή/τρια να διηγείται για την τέχνη του/της.
 • Μέρος 2ο: Τα άτομα καλούνται να προβληματιστούν σχετικά με τις ιδέες και τις εικόνες που προκαλούν αυτές οι ιστορίες στην ομάδα. Τι συναισθήματα προκάλεσαν; Ποιες είναι οι σκέψεις τους πάνω στο θέμα; Γνώριζαν ήδη πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη τέχνη; Αυτό που άκουσαν διαφέρει από αυτό που φαντάζονταν; Πώς πιστεύουν ότι είναι το επάγγελμα του ράφτη σήμερα; Τι σχέση έχει αυτό που άκουσαν με το καταναλωτικό μοντέλο στην σύγχρονη κοινωνία όσον αφορά την επιλογή ρούχων; Τι θα μπορούσε ιδανικά να γίνει για να μπορέσουν αυτά τα επαγγέλματα να αναδυθούν από την αφάνεια; Τι μπορεί να γίνει ώστε να μην εξαφανιστούν;
 • Μέρος 3ο: Πλέον τα άτομα καλούνται να εργαστούν μόνα τους. Με βάση τα όσα συζητήθηκαν με την ομάδα πρέπει τώρα να επιλέξουν, μια ιδέα, μια εικόνα ή ένα συναίσθημα που τους έκανε περισσότερο εντύπωση με βάση όσα άκουσαν.
 • Μέρος 4ο: Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία tinkering, διαμορφώνουν την εικόνα που επέλεξαν. Αναστοχάζονται τα συναισθήματα που σχετίζονται με το τραγούδι χρησιμοποιώντας και τις 5 αισθήσεις τους. Ταυτόχρονα η μέγιστη ελευθερία έκφρασης η οποία δίνεται στην δημιουργία, αντιπροσωπεύει την πολυπλοκότητα της σκέψης του καθενός
 • Μέρος 5ο: Εκθέτουν το δημιούργημά τους στην ομάδα, εξηγούν τη δημιουργική διαδικασία, την επιλογή των υλικών, τον τρόπο με τον οποίο κατάφεραν να δημιουργήσουν ξανά την εικόνα της επιλογής τους

Υλικά
Εναπομείναντα υλικά (χαρτόνι, ύφασμα, κουμπιά, κλωστή, σπάγκος, κλαδιά, φύλλα… οτιδήποτε!)

Στόχοι

 • Αύξηση της προσέλευσης των νέων ατόμων σε χώρους αφιερωμένους στην τέχνη
 • Μάθηση μέσω οπτικοποίησης των συναισθημάτων
 • Βελτίωση των δεξιοτήτων χρήσης της φαντασίας και της αφηρημένης τέχνης
 • Να μάθουν να εφαρμόζουν τις μεθοδολογίες tinkering και μάθηση μέσω της τέχνης

Προετοιμασία

 • Οργανώστε μια επίσκεψη σε ένα μουσείο
 • Προετοιμάστε υλικά προς ανακύκλωση
 • Ετοιμάστε ένα δωμάτιο για κατασκευές

Συνολική διάρκεια
2 ώρες

Περιγραφή

 • Μέρος 1ο: Τα άτομα επισκέπτονται ένα μουσείο της περιοχής. Είναι ελεύθερα να το περιηγηθούν και να επιλέξουν ένα έργο που τα εμπνέει περισσότερο.
 • Μέρος 2ο: Αφιερώνουν χρόνο για να το αναλύσουν: Τι συναισθήματα τους προκαλεί; Από ποια υλικά είναι κατασκευασμένο; Ποια χρώματα έχουν επιλέξει; Γιατί ο/η καλλιτέχνης/ιδα επέλεξε αυτά τα χρώματα, αυτά τα υλικά; Ποια είναι η σχέση μεταξύ των αισθήσεων που προκαλεί και του είδους του έργου, δηλαδή πρόκειται για γλυπτό, φωτογραφία ή πίνακα ζωγραφικής;
 • Μέρος 3ο: Τα άτομα κρατούν σημειώσεις για όλους αυτούς τους προβληματισμούς.
 • Μέρος 4ο: Στην αίθουσα για τις κατασκευές, τα άτομα παρουσιάζουν το έργο που επέλεξαν και τους προβληματισμούς που συνδέονται με αυτό.
  Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία tinkering, αναδημιουργούν τα συναισθήματα που μεταφέρει το έργο. Προβληματίζονται και χρησιμοποιούν και τις 5 αισθήσεις: Τι καταλαβαίνουν από την αίσθηση της αφής; Ποιοι είναι οι ήχοι που τα εμπνέουν; Ταυτόχρονα, η μέγιστη ελευθερία έκφρασης η οποία δίνεται στη όποια δημιουργία, αντιπροσωπεύει την πολυπλοκότητα της σκέψης του κάθε ατόμου: τα άτομα που συμμετέχουν μπορούν να δημιουργήσουν ξανά το έργο ως τρισδιάστατο ή σε απλή δισδιάστατη μορφή, ενώ έχουν ακόμη και την δυνατότητα να αλλάξουν τα χρώματα ή τη σύνθεσή του, αν αυτό τα βοηθά να εκφραστούν καλύτερα.
 • Μέρος 5ο: Στο τελευταίο μέρος εκθέτουν την δημιουργία τους σε όλη την ομάδα, διηγούνται τη δημιουργική διαδικασία που ακολούθησαν, τα υλικά που επέλεξαν και τον τρόπο με τον οποίο κατάφεραν να δημιουργήσουν ξανά το έργο της επιλογής τους

Υλικά
Ανακυκλωμένα υλικά (χαρτόνι, ύφασμα, κουμπιά, κλωστή, σπάγκος, κλαδιά, φύλλα, βαμβάκι,… οτιδήποτε!)

Κατά τη διάρκεια αυτής της ομαδικής δραστηριότητας, τα άτομα που συμμετέχουν θα εργαστούν σε ομάδες για να δημιουργήσουν ένα παραμύθι και να το παίξουν ως θέατρο.

Στόχοι

 • Αναπτύξτε τη δημιουργικότητα
 • Βελτιώστε τις δεξιότητες ομαδικής εργασίας και επίλυσης συγκρούσεων
 • Μάθετε πώς να γράφετε μια ιστορία
 • Προώθηση αυτοπεποίθησης και ευελιξίας

Προετοιμασία

 • Μέγεθος ομάδας τουλάχιστον 16 άτομα, μέγιστο 32
 • Προετοιμάστε χώρο για να:
  – Εργαστείτε σε ομάδες και γράψτε την ιστορία
  – Εργαστείτε σε ομάδες πάνω σε κοστούμια και διακόσμηση σκηνής
  – Χρησιμοποιήστε τον ως σκηνή για να αναπαραστήσετε το παραμύθι τους

Περιγραφή

 1. Για την εισαγωγή του θέματος, εξηγούνται στην ομάδα τα κύρια χαρακτηριστικά μιας καλής ιστορίας/παραμυθιού. Τους δίνεται το φύλλο οδηγιών «Ας γράψουμε ένα παραμύθι» (Παράρτημα 1).
 2. Στη συνέχεια, τα άτομα χωρίζονται σε ομάδες των 3 έως 5 ατόμων (κατά προτίμηση 4 ατόμων). Χρειαζόμαστε από 3 έως 6 ομάδες.
 3. Κάθε ομάδα έχει 15 λεπτά για να γράψει το σχέδιο της ιστορίας/παραμυθιού της.
 4. Τότε η δουλειά τους διακόπτεται και ως έκπληξη κάθε ομάδα πρέπει να περάσει το σχέδιό της στην επόμενη ομάδα για να γράψει τις λεπτομέρειες της ιστορίας. Η εργασία των ομάδων σταματά ξανά στο 15ο λεπτό και μια τρίτη ομάδα πρέπει να οριστικοποιήσει ξανά την ιστορία για 15 λεπτά.
 5. Η τελική ιστορία παραδίδεται στην επόμενη ή στην αρχική ομάδα για προετοιμασία και παράσταση. Οι ομάδες έχουν 1 ώρα για να δουλέψουν με τα παραπάνω υλικά και να προετοιμάσουν τα κοστούμια τους και κάποια αυτοσχέδια διακόσμηση σκηνής. Εάν υπάρχει περισσότερος χρόνος, μπορεί να δοθεί χρόνος στους συμμετέχοντες να βγουν έξω και να βρουν επιπλέον υλικά που θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν.
 6. Στην τελευταία φάση, οι ομάδες παραδίδουν τα παραμύθια τους ως θέατρο.
  Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της ομάδας, ο συντονιστής μπορεί να αποφασίσει να δώσει περισσότερο χρόνο.
 7. Συνοπτική παρουσίαση και συζήτηση
  Το άτομο που συντονίζει μπορεί να συζητήσει μερικές από τις ακόλουθες ερωτήσεις:
  – Πώς νιώσατε όταν έπρεπε να εγκαταλείψετε το σχέδιό σας και να αρχίσουν να δουλέψετε πάνω σε μια άλλη ιστορία;
  – Πώς νιώσατε όταν είδατε την αρχική σας ιστορία να παίζετε διαφορετικά;
  – Πως ήταν η συνεργασία με την ομάδα σας;
  – Ήταν πρόκληση όταν σας παρουσιάστηκε η αποστολή να ετοιμάσετε κοστούμια και ντεκόρ με διαθέσιμα υλικά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα;
  – Σας βοήθησε αυτό να βρείτε νέες πηγές δημιουργικότητας;
  – Είστε ευχαριστημένοι/ες με τα αποτελέσματα στο τέλος;
  – Τι μάθατε από αυτή τη δραστηριότητα;

Συνολική διάρκεια
3 – 6 ώρες

Υλικά
Χαρτί οδηγιών «Ας γράψουμε ένα παραμύθι» – ένα για κάθε ομάδα ή άτομο
Παλιά ρούχα και αξεσουάρ, καθώς και χαρτοκιβώτια, κόλλα, ψαλίδι, βελόνες ραπτικής, καρφίτσες, μαρκαδόροι, πολύχρωμα χαρτιά, και οτιδήποτε άλλο μπορείτε να σκεφτείτε που μπορεί να είναι χρήσιμα για τη δραστηριότητα

Η συγγραφή παραμυθιών είναι εύκολη: το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να θυμηθείτε να συμπεριλάβετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και με μια συγκεκριμένη σειρά. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λίστα.

Μέρος 1: Σχεδιάστε και αναπτύξτε τη δράση

 1. Συνήθως ξεκινά με ένα πρόβλημα που πρέπει να λύσει ο/η πρωταγωνιστής/τρια
 2. Υπάρχουν επιπλοκές και δυσκολίες που πρέπει να ξεπεράσει
 3. Η ένταση ανεβαίνει, το κακό πλησιάζει, ο/η πρωταγωνιστής/τρια προετοιμάζεται για την αποφασιστική αναμέτρηση
 4. Και τότε έρχεται η μοιραία στιγμή που αποφασίζεται η έκβαση του παραμυθιού (η κορύφωση)
 5. Στο τέλος, πρέπει να δώσουμε απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που βασάνιζαν τον/την αναγνώστη/τρια από την αρχή του παραμυθιού (ποιο άτομο θα κληρονομήσει το βασίλειο, ποια άτομα θα παντρευτούν κ.λπ.).

Μέρος 2: Οι λεπτομέρειες

 1. Περιγράψτε τη σκηνή. Πείτε πού και πότε συνέβη η ιστορία.
 2. Προσδιορίστε τους χαρακτήρες της ιστορίας σας. Δώστε τους ονόματα και προσωπικότητες.
 3. Περιγράψτε τον περιορισμό ή το πρόβλημα.
 4. Ξεκαθαρίστε τις προθέσεις των χαρακτήρων. Τι περνάει από το μυαλό τους καθώς προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
 5. Περιγράψτε τις ενέργειές τους. Τι έκανε ο καθένας από τους χαρακτήρες; Γίνετε συγκεκριμένοι/ες, μιλήστε λεπτομερώς.
 6. Συμπεριλάβετε μια έκπληξη για να κάνετε την ιστορία αξέχαστη.

Στόχοι

 • Βελτιώστε την κατανόηση και την ενσυναίσθηση μεταξύ των ατόμων που συμμετέχουν
 • Παρακινήστε την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων
 • Παρακινήστε τη δημιουργία χειροτεχνιών και έργων τέχνης
 • Προώθηση της συνεργασίας, της επικοινωνίας και του διαλόγου
 • Ενθαρρύνετε την αντιμετώπιση ευαίσθητων θεμάτων και την αλληλεπίδραση με νέους ανθρώπους

Προετοιμασία

 • Δημιουργήστε ζεύγη/μικρότερες ομάδες από ολόκληρη την ομάδα
 • Κάθε ομάδα θα πρέπει να επιλέξει ένα θέμα που θέλει να ασχοληθεί (βλ. Βήμα 2)
 • Τα άτομα θα πρέπει να προετοιμάσουν υλικά που μπορούν να χρησιμοποιήσουν (βλ. Βήμα 3)
 • Κόλλα, καρφίτσες, μαρκαδόροι (εάν κριθεί απαραίτητο)

Περιγραφή

 1. Η ομάδα χωρίζεται σε μικρότερες ομάδες ή ζευγάρια των 2-4 ατόμων. Συνιστάται η δημιουργία ομάδων με άτομα που μπορεί να μην είναι εξοικειωμένα μεταξύ τους.
 2. Η ομάδα επιλέγει ένα κοινό θέμα. Αυτό μπορεί να είναι μια φάση της ζωής της (π.χ. παιδική ηλικία) ή ένα συγκεκριμένο γεγονός που βίωσαν (π.χ. ζωή κατά τη διάρκεια του COVID-19, γάμος, γέννηση παιδιού, αποφοίτηση κ.λπ.). Στη συνέχεια, η ομάδα αναλαμβάνει να βρει πράγματα στο σπίτι ή στη φύση που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για το έργο. Αυτά μπορεί να είναι παλιά ρούχα, υλικά που μπορούν να επαναχρησιμοποιήσουν (π.χ. παλιά μπουκάλια, κουτιά δημητριακών κ.λπ.), υλικά από το δάσος ή άλλες εξωτερικές τοποθεσίες κ.λπ.
 3. Η ομάδα φέρνει τα υλικά της στον κοινό χώρο και έχει την αποστολή να δημιουργήσει ένα έργο μαζί, εμπνευσμένο από τις σκέψεις και τις απόψεις για το θέμα που έχει επιλέξει. Το τελευταίο κομμάτι μπορεί να είναι κάτι πρακτικό, για παράδειγμα, όπως καινούργια ρούχα ή μια τσάντα, ή μπορεί να είναι ένα έργο τέχνης, για παράδειγμα, ένα άγαλμα ή ένας καμβάς.
 4. Στο τέλος, τα μικρότερα ζευγάρια/ομάδες παρουσιάζουν το τελευταίο τους κομμάτι στην υπόλοιπη ομάδα, εξηγώντας τις σκέψεις τους πίσω από τη δημιουργία τους.

Συνολική διάρκεια
1 ώρα

Υλικά
Υλικά που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για ένα κοινό έργο τέχνης ή δημιουργία, κόλλα, καρφίτσες, μαρκαδόροι / χρώμα

Βιωσιμότητα

Αυτές οι ασκήσεις είναι χρήσιμες για την ευαισθητοποίηση σχετικά με το θέμα της αειφορίας και της βιώσιμης μόδας.

Μια ομάδα νέων ατόμων θα πραγματοποιήσει μια δραστηριότητα με θέμα τη βιωσιμότητα και την ανακύκλωση. Η ιδέα είναι τα άτομα που θα λάβουν μέρος να ξεχωρίσουν 1-2 παλιά ρούχα που πλέον δεν φοράνε ή κάποια αχρησιμοποίητα υφάσματα και να τα φέρουν μαζί τους. Από τα υποτιθέμενα άχρηστα υφάσματα ερχόμαστε τώρα να δημιουργήσουμε κάτι καινούργιο. Για παράδειγμα, το ύφασμα θα χρησιμοποιηθεί για να κατασκευαστεί κάτι διαφορετικό όπως μια τσάντα, μια κουβέρτα ή ακόμη ένα κάλυμμα, ένα λαστιχάκι για τα μαλλιά, ένα λούτρινο παιχνίδι, ένα μπρελόκ, κ.α…. . Δεν υπάρχουν όρια στη δημιουργία!

Στόχοι

 • Ευαισθητοποίηση για τη βιωσιμότητα
 • Απόκτηση δεξιοτήτων αυτό-αποτελεσματικότητας
 • Απόκτηση δεξιοτήτων επίλυσης συγκρούσεων και προβλημάτων
 • Σύνδεση μεθόδων μη τυπικής μάθησης με πρακτικές ασκήσεις -> μεταβιβάσιμη προστιθέμενη αξία για τις καθημερινές καταστάσεις
 • Κριτική εξέταση της δικής μας καταναλωτικής συμπεριφοράς

Προετοιμασία

 • Προετοιμάστε μια αίθουσα για μια ομάδα περίπου 12 ατόμων και εξοπλίστε την με ελκυστικά δείγματα υλικών και μοτίβων.
 • Συλλέξτε πληροφορίες και γνώσεις σχετικά με τα υλικά, τις τεχνικές και τον εξοπλισμό
 • Ενημερώστε τα άτομα σχετικά με τη δραστηριότητα και τα υλικά που πρέπει να φέρουν μαζί τους.

Περιγραφή

 1. Στην αρχή, γίνεται μια συζήτηση με τα άτομα για το αν θα χρησιμοποιήσουν τα υφάσματα που έφεραν τα ίδια ή αν τα υφάσματα θα είναι διαθέσιμα σε όλους. Αν ισχύει το δεύτερο, τα υφάσματα αυτά μπορούν επίσης να τοποθετηθούν μαζί με τα υλικά που έχουν ήδη προετοιμαστεί. Θα ακολουθήσει μια σύντομη εισαγωγή στη χρήση της ραπτομηχανής. Το άτομο που συντονίζει αναλαμβάνει στη συνέχεια το ρόλο του και συντονίζει την ομάδα κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας χωρίς να καθοδηγεί προς κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Οι ερωτήσεις ή προβληματισμοί απαντώνται με κατανόηση.
 2. Όλα τα άτομα που συμμετέχουν εξοικειώνονται με τους χώρους, τα διαθέσιμα υλικά και τα σχέδια με σκοπό να συγκεντρώνουν ερεθίσματα για το δικό τους έργο.
 3. Μπορούμε να ξεκινήσουμε! Στην ατομική εργασία, η φαντασία αφήνεται ελεύθερη και τα παλιά υφάσματα αποκτούν νέα πνοή.
 4. Τέλος, όλα τα άτομα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα παλιά τους και πλέον τα νέα προϊόντα και να μοιραστούν, για παράδειγμα, πιθανές προκλήσεις και εκπλήξεις που μπορεί να προέκυψαν κατά τη διάρκεια της χειροτεχνίας, πώς αισθάνθηκαν κατά την διάρκεια της διαδικασίας μετατρέποντας κάτι παλιό σε κάτι νέο, πως θα ήθελαν ιδανικά να αξιοποιήσουν περαιτέρω ιδέες για άλλες ανακυκλώσιμες δημιουργίες;, …

Συνολική διάρκεια
2 – 3 ώρες

Υλικά
Υφάσματα, πατρόν, γέμιση, ψαλίδια, ραπτομηχανές, βελόνες και κλωστές, ετικέτες, φερμουάρ, κουμπιά

Κατά τη διάρκεια αυτής της ομαδικής δραστηριότητας, τα άτομα που συμμετέχουν θα εργαστούν ατομικά και σε ομάδες για να δημιουργήσουν ένα κολάζ. Για την εισαγωγή τους στο θέμα, θα προβληθεί ένα ενημερωτικό οικολογικό βίντεο (π.χ. https://www.youtube.com/watch?v=xS3g8q5k5C4). Αφού παρακολουθήσει το βίντεο, η ομάδα μπορεί να συζητήσει τις σκέψεις, τις ανησυχίες και τις επιθυμίες που έχουν προκύψει. Τέλος, όλα τα άτομα κάθονται γύρω από ένα μεγάλο (στρογγυλό) φύλλο χαρτί και αρχίζουν να δημιουργούν. Στο τέλος, δημιουργείται μια υδρόγειος σφαίρα με τα έργα των συμμετεχόντων. Η δραστηριότητα αυτή ολοκληρώνεται με ένα φύλλο αξιολόγησης.

Στόχοι

 • Ευαισθητοποίηση των ατόμων σε θέματα περιβάλλοντος και βιωσιμότητας.
 • Ενίσχυση της ομαδικής εργασίας, της επίλυσης συγκρούσεων και των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης
 • Τα άτομα είναι σε θέση να οπτικοποιούν ανάγκες, ανησυχίες και ιδέες
 • Να ενισχύεται η αυτοπεποίθηση και η ευελιξία

Προετοιμασία

 • Προετοιμάστε έναν χώρο για μια ομάδα περίπου 12 ατόμων όπου να παρέχονται υλικά χειροτεχνίας προς ανακύκλωση.
 • Επιλέξτε και εξετάστε βίντεο με ελκυστικό οικολογικό περιεχόμενο για την ομάδα-στόχο.
 • Προετοιμάστε το τελικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης.

Περιγραφή

 1. Τα άτομα συγκεντρώνονται για να παρακολουθήσουν ένα βίντεο με θέμα το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα. Στη συνέχεια, συζητούν τις εντυπώσεις και τα συναισθήματα που προέκυψαν. Το άτομο που συντονίζει αναλαμβάνει το ρόλο του που δεν είναι άλλος από το να συντονίζει την ομάδα μέσω αυτής της δραστηριότητας χωρίς να καθοδηγεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Οι ερωτήσεις απαντώνται κάθε φόρα με κατανόηση.
 2. Στη συνέχεια, όλα τα άτομα συγκεντρώνονται γύρω από ένα μεγάλο τραπέζι με το στρογγυλό φύλλο χαρτί και αρχίζουν να δημιουργούν το κολάζ. Η διάταξη και ο σχεδιασμός του κολάζ είναι αποκλειστική ευθύνη των ατόμων που σχεδιάζουν.
 3. Μετά το σχεδιασμό, δίνεται και πάλι ο χώρος στα άτομα να ανταλλάξουν τις σκέψεις και τις ιδέες τους και να εξηγήσουν το δικό τους μέρος του κολάζ. Κάθε άτομο που συμμετέχει σχολιάζει το συνολικό αποτέλεσμα.
 4. Τέλος, μοιράζεται και συμπληρώνεται το τελικό ερωτηματολόγιο.

Συνολική διάρκεια
2 ώρες

Υλικά
Υλικά από τη φύση (ξύλα, φύλλα, ξηροί καρποί, βρύα, κ.α….), ανακυκλωμένα υλικά (υφάσματα, πλαστικό, δέρμα, …) Χαρτί, κόλλα, στυλό, ψαλίδι, συσκευή για την αναπαραγωγή του βίντεο, πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Στόχοι

 • Ευαισθητοποίηση για τη βιωσιμότητα
 • Να συνδέσει μεθόδους μη τυπικής μάθησης με πρακτικές ασκήσεις
 • Να αναλογιστούμε την καταναλωτική μας συμπεριφορά

Προετοιμασία

 • Ενημέρωση των ατόμων που θα λάβουν μέρος ώστε να φέρουν ρούχα που έχουν για αυτή τη δραστηριότητα. (διάφοροι τύποι ρούχων, τουλάχιστον 10 τεμάχια το καθένα)
 • Να εκτυπώσετε έναν κενό χάρτη του κόσμου για κάθε ομάδα.
 • Να προετοιμάσετε ένα κουτί με μολύβια για σχέδιο.

Περιγραφή

 1. Η δραστηριότητα ξεκινά με συζήτηση σε μεγάλο κύκλο. Τα άτομα ερωτώνται πόσο συχνά αγοράζουν ρούχα και σε ποια καταστήματα. Μετά από περίπου 10 λεπτά. της συζήτησης, τους λένε ότι θα χωριστούν σε ομάδες των 4-5 ατόμων για να εξετάσουν την προέλευση των ρούχων που φοράνε και θα τους δοθούν οι οδηγίες.
 2. Σε μικρότερες ομάδες, μία προς μία, μπορούν να διαβάσουν τις ετικέτες από τα ρούχα τους και να κάνουν λίγη έρευνα για να εντοπίσουν πού φτιάχτηκαν τα ρούχα τους. Μπορούν να επισημάνουν τις χώρες με διαφορετικά χρώματα στο χάρτη – για παράδειγμα ένα χρώμα για μπλουζάκια, διαφορετικό για παντελόνια… Αυτό το μέρος πρέπει να διαρκέσει περίπου 20 λεπτά.
 3. Τα άτομα επιστρέφουν στον μεγάλο κύκλο και ένα άτομο από κάθε ομάδα μοιράζεται τους χάρτες του. Μπορεί να ακολουθήσει συζήτηση για το αποτύπωμα άνθρακα της παραγωγής ρούχων και τις πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις.

Συνολική διάρκεια
60 λεπτά

Υλικά
1 κενός χάρτης του κόσμου ανά ομάδα, πολύχρωμα μολύβια.

Στόχοι

 • Να ευαισθητοποιήσει για τα προβλήματα που σχετίζονται με τη βιομηχανία της γρήγορης μόδας με παιχνιδιάρικο τρόπο.
 • Να προτείνει πιο βιώσιμες λύσεις για την ένδυση.
 • Για να μάθετε πώς να εργάζεστε σε ομάδα.

Προετοιμασία

 • Για να εκτυπώσετε/ετοιμάσετε 3 κομμάτια χαρτιού με τους τίτλους:
  – Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της γρήγορης μόδας
  – Παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε εργοστάσια για γρήγορη μόδα
  – Η αργή μόδα ως πιο βιώσιμος τρόπος ένδυσης

Περιγραφή

 1. Η δραστηριότητα ξεκινά με συζήτηση σε μεγάλο κύκλο. Τα άτομα που συμμετέχουν ερωτώνται αν γνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ της γρήγορης μόδας και των εναλλακτικών της – κυκλική μόδα, τοπικά παραγόμενη μόδα, σχεδιασμός μηδενικών ή χαμηλών απορριμμάτων. Μετά από περίπου 10 λεπτά συζήτησης, χωρίζονται σε 3 ομάδες. Κάθε ομάδα λαμβάνει ένα θέμα.
 2. Σε μικρότερες ομάδες, τα άτομα χρησιμοποιούν τον καταιγισμό ιδεών (brainstorming) για το κάθε θέμα. Ο ρόλος τους είναι να δημιουργήσουν ένα σύντομο παιχνίδι για τα νέα άτομα σχετικά με το κάθε θέμα. Ο στόχος είναι να παρουσιάσουν το θέμα με απλό και παιχνιδιάρικο τρόπο. Αυτό πρέπει να διαρκέσει περίπου 40 λεπτά.
 3. Στη συνέχεια, κάθε ομάδα παρουσιάζει το έργο της. Το μέγιστο όριο για κάθε παιχνίδι είναι 10 λεπτά.
 4. Τα άτομα επιστρέφουν στον μεγάλο κύκλο και μπορεί να ακολουθήσει η συζήτηση για τη διαδικασία. Ακολουθούν μερικές ιδέες για ερωτήσεις κλεισίματος:
  – Τι μάθατε σε αυτή τη δραστηριότητα;
  – Πώς ήταν η διαδικασία δημιουργίας ενός παιχνιδιού;
  – Υπήρξαν στιγμές που μπλοκάρατε; Πώς το ξεπεράσατε;

Συνολική διάρκεια
90 λεπτά

Υλικά
Οδηγίες με τα θέματα τυπωμένα για κάθε ομάδα

Αυτή η δραστηριότητα έχει διπλό στόχο: να μάθουν τα νέα άτομα τα βασικά μιας χειροτεχνίας (να κεντρίσουν το ενδιαφέρον τους για αυτήν) και να ανακαλύψουν πώς να χρησιμοποιήσουν τα τεχνουργήματα που δημιουργούνται μέσω αυτής για να αναβιώσουν παλιά ρούχα και αξεσουάρ, ώστε να φαίνονται πιο διασκεδαστικά, φανταχτερά και καινούργια.

Στόχοι

 • Ευαισθητοποίηση για τη βιωσιμότητα
 • Απόκτηση δεξιοτήτων αυτό-αποτελεσματικότητας
 • Μάθετε τα βασικά μιας χειροτεχνίας που σχετίζεται με τη μόδα (π.χ. κέντημα, πλέξιμο)
 • Κριτική εξέταση της δικής μας καταναλωτικής συμπεριφοράς

Προετοιμασία

 • Προετοιμάστε ένα δωμάτιο για μια ομάδα περίπου 12 ατόμων, εξοπλισμένο με ελκυστικά δείγματα υλικών και μοτίβων (δημιουργημένα με τη τέχνη που έχουμε επιλέξει για τη δραστηριότητα π.χ. Κέντημα)
 • Βρείτε ένα έμπειρο άτομο να μιλήσει στην ομάδα για την τέχνη του κεντήματος και να δείξει υλικά και δείγματα
 • Συγκεντρώστε υλικά, για παράδειγμα ύφασμα, κλωστές, βελόνες
 • Ενημερώστε τα άτομα για τη δραστηριότητα και τα υλικά που θα πρέπει να φέρουν μαζί τους
 • Αν θέλουν μπορούν επίσης να φέρουν παλιές τσάντες, ρούχα ή άλλα αντικείμενα που θέλουν να τα κάνουν να φαίνονται πιο ενδιαφέροντα.

Περιγραφή

 1. Στην αρχή συζητείται με τα άτομα εάν το καθένα θα χρησιμοποιήσει τα υφάσματα που έχει φέρει μόνος του ή αν θα είναι διαθέσιμα σε όλους. Εάν ισχύει το τελευταίο, αυτά τα υφάσματα μπορούν επίσης να τοποθετηθούν με τα προηγουμένως προετοιμασμένα υλικά.
 2. Ακολουθεί εισαγωγή για το κέντημα.
 3. Στη συνέχεια, το άτομο που γνωρίζει την τέχνη διδάσκει στην ομάδα βασικές τεχνικές κεντήματος και τις δοκιμάζουν και εξασκούνται για κάποιο χρονικό διάστημα.
 4. Στη συνέχεια, το κάθε άτομο σκέφτεται το δικό του σχέδιο κεντήματος, επιλέγει το κατάλληλο υλικό για να το κάνει και τις σωστές κλωστές. Όλα αυτά τα κάνουν με τη βοήθεια του έμπειρου ατόμου. Η ιδέα είναι να δημιουργήσουν ένα μικρό κέντημα που θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να ζωντανέψουν το παλιό ρούχο, την τσάντα ή οτιδήποτε έχουν φέρει μαζί τους.
 5. Στη συνέχεια, μπορούν να ετοιμάσουν το κέντημα και να το ράψουν στο αντικείμενο μόδας κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου με τη βοήθεια του έμπειρου ατόμου ή μπορούν να το κάνουν στο σπίτι (αυτό εξαρτάται από το χρόνο που έχουν)

Συνολική διάρκεια
4 – 8 ώρες

Υλικά
Σε περίπτωση κεντήματος: κατάλληλα πανιά, βελόνες, κλωστές, ψαλίδια, χαρτιά για να σχεδιάσετε τα σχέδια, τραπέζια για να δουλέψετε.

Στόχοι

 • Προώθηση του διαλόγου μεταξύ γενεών
 • Να ενδιαφερθείτε περισσότερο για την αργή μόδα
 • Δώστε κίνητρο στην κατασκευή χειροποίητων ρούχων
 • Ενθαρρύνετε την κατανόηση και την ενσυναίσθηση
 • Προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου
 • Μάθετε για διάφορα είδη χειροτεχνίας

Προετοιμασία

 • Υλικά με τα οποία τα άτομα θέλουν να κάνουν την παρουσίαση

Περιγραφή

 1. Κάθε άτομο έχει την αποστολή να ρωτήσει τους παππούδες, τους γονείς, άλλους μεγαλύτερους συγγενείς ή γνωστούς σχετικά με τη συμπεριφορά του στη γενιά του σχετικά με τη μόδα:
  «Πώς εξελίχθηκε η νέα μόδα;»
  «Φτιάξατε ρούχα μόνοι σας;»
  «Πώς έμοιαζαν τα ρούχα στη γενιά σας;»
  «Από τι υλικά ήταν φτιαγμένα τα ρούχα;» και τα λοιπά.
 2. Στη συνέχεια, κάθε άτομο έχει την αποστολή να κάνει μια παρουσίαση για το τι έχει μάθει σε όλη την ομάδα. Αυτή η παρουσίαση μπορεί να περιλαμβάνει μια αφήγηση, μια παρουσίαση ρούχων που έφτιαξαν με βάση τις ιστορίες που έμαθαν ή άλλα είδη παρουσίασης (κολάζ κ.λπ.)
 3. Εάν είναι δυνατόν, οι παρουσιάσεις μπορούν αργότερα να γίνουν σε μια ομαδική έκθεση, δείχνοντας πώς έχει εξελιχθεί η μόδα με τα χρόνια.

Συνολική διάρκεια
2 ώρες

Υλικά
Τα υλικά που χρειάζονται για να γίνουν οι παρουσιάσεις

Μέρος 4: Μεθοδολογίες για τη βιώσιμη μόδα και την κοινωνική επιχειρηματικότητα

Μέρος 6: Εργαλείο παρακολούθησης και αξιολόγησης για δραστηριότητες με τη νεολαία