Част 5: Интегриране на предишни методологии

Интегриране на предишни методологии

Въведение

Въз основа на предишните части следващата част съдържа примерни упражнения за комбиниране на тези различни методологии в един последователен подход към обучението и действията на общността. Въпреки че по-рано обсъждахме обучението, основано поотделно на изкуството, творческото майсторене и устойчивата мода, тези подходи могат лесно да се припокриват и подобряват един друг. Проектирането на облекло по своята същност е творчески процес и средство за изразяване. Включването на ABL или творческото майсторене в процеса на проектирането или използването на модния дизайн като артистична дейност за образователни услуги идва на ум съвсем естествено.
Събрахме 12 упражнения, които трябва да вдъхновят читателите за възможностите на подхода FABLE и начините да го прилагат. Те съчетават два или и трите подхода, за да покажат синергиите.
Въпреки че всички следващи упражнения включват идеите за творчески дейности и устойчивост, те са групирани според аспекта, върху който се фокусират, за да позволят на потребителите да намират по-лесно упражнения, които са по-подходящи за техните нужди.

G-местни хъбове и социално предприемачество

Въз основа на методологията в основата на проекта FABLE тези упражнения изясняват как да създадете свой собствен G- местен хъб, както и как да концептуализирате своя собствен социален бизнес.
Проектът FABLE подкрепя развитието на приобщаващи пространства за млади хора, където се стимулират меките умения, творческото обучение и социалното предприемачество. Това са G- местни хъбове – краткосрочни семинари за млади хора, които обхващат различни набори от техники и опит, разработени въз основа на представеното съдържание и участието на заинтересованите обучаващи се (вие!) в предходните раздели за електронно обучение. Като обединяваме предходните методологии, ние ви представяме някои творчески процеси, които могат да бъдат използвани за насърчаване на творческото предприемачество и устойчивостта в областта на младежта.

G-local посочва глобално въздействие на дейност, което се извършва локално. Тук ви посочваме процес, който вече беше представен накратко във втората част, но сега може да се използва като инструмент за подпомагане на работника с младежи да развие творческо пространство за младежи, т.е. G-местен център.

Младежките работници и други хора, работещи в младежката сфера, на, първо ще трябва да общуват с младите хора или дори да се консултират помежду си, да разберат техните нужди (стъпка 1) и след това да определят конкретните цели, които биха искали да постигнат чрез организацията на g-local hub (стъпка 2). След като определят целите, те могат да продължат, като предложат идеи как да запълнят това пространство с творчески дейности, които отговарят на нуждите на младите хора. Това може да означава, че могат да създадат пунктове за облекло, да организират семинари за устойчивост и устойчива мода, да изградят креативни пунктове за експериментиране, да организират партита за размяна на дрехи, всичко, за което се сетят (стъпка 3). Такива идеи могат да функционират като отделни дейности или могат да бъдат комбинирани. От вас зависи да решите и да създадете прототип на местен хъб (G-local Hub) (стъпка 4). И накрая, можете да тествате вашия прототип или прототипи, ако са повече от един, за да видите дали има неща, които могат да бъдат променени, изключени или включени в дизайна на g-local пространството. Можете да го тествате с вашите колеги или дори да поканите млади хора да експериментират малко с тази идея и да споделят впечатленията си.

Същият процес може да бъде приложен от самите млади хора (помнете планирането на участието, въведено в края на втората част!), за да им помогнете да създадат своя собствена идея за интервенция за насърчаване на устойчивостта, която може да доведе до създаване и насърчаване на устойчив моден продукт или дори устойчив моден бизнес. Младите хора могат да следват същия процес, но в този случай те ще трябва да отговорят на собствените си лични нужди, свързани с устойчивата мода и предприемачеството. Някои основни знания, които вече са предоставени в четвъртата част на този курс за електронно обучение, ще бъдат от съществено значение, за да се придобие увереност в условията и проблемите на устойчивата мода, кръговата икономика и социалното предприемачество.

Сега си представете, че идеята за продукт е налице или че младите хора искат да прoведат конкретна интервенция, която обхваща повече от една отделна дейност. След това използването на канавата схемата на социалния бизнес модел може да бъде полезно за изготвянето на по-подробен план. Независимо дали ще започнат действителен бизнес или просто ще изградят индикативен план за това какво може да се случи или как трябва да изглежда един устойчив моден бизнес, подобен процес е много полезен за развитието на критичното мислене и креативността на младите хора. Така че с вашите младежи опитайте това стъпка по стъпка. И имайте предвид, че за всеки раздел от следващата таблица те могат да използват различни творчески техники, за да визуализират своите отговори. Те дори могат да тестват привлекателността на предложението, като играят ролева игра помежду си. Но първо нека разгледаме всеки раздел един по един.

Адаптирано от:

https://www.socialbusinessmodelcanvas.com

 • Ключови ресурси – всеки ресурс, който подпомага изпълнението на интервенцията. Може да са пари, знания, умения, инструменти, помещения и т.н.

   

 • Ключови партньори и ключови заинтересовани страни отнасят се до лица и организации, включително частни и обществени институции, които могат или да подкрепят, или да възпрепятстват дадена интервенция. Такива хора или организации могат да имат особен интерес към интервенцията и нейните цели. Някои от тях може в крайна сметка да станат партньори и да подкрепят проектирането и изпълнението на тази интервенция.

   

 • Ключови дейности – отнасят се до специфични действия, които са необходими, за да се реализира интервенцията. Например, ако става въпрос за създаване и продажба на моден продукт, дизайнът, производството, маркетингът, дистрибуцията, продажбите са няколко дейности, които биха били необходими. Ако е младежки център или работилница, дейностите може да са свързани повече с организация, работа в мрежа, комуникация, знания и създаване на инструменти.

   

 • Тип интервенция – той описва общия тип на вашето предложение. Въпреки че шаблонът се нарича „бизнес модел“, той може да се използва за изготвяне на идея, която не е свързана с бизнеса. В този случай ползите могат да бъдат определени по-абстрактно, тъй като са по-трудни за измерване, ако в този процес не участват парични транзакции. Независимо от това, тези ползи са налице и всъщност те правят социалните интервенции много важен елемент от нашите социално-икономически системи и общности.

   

 • Канали – обхващат действителните канали, които ще бъдат използвани за връзка с клиентите или потребителите на предложената интервенция. Това могат да бъдат инструменти като акаунти в социалните медии и конкретни стратегии за комуникация и разпространение, които могат да включват например публични събития и традиционните медии.

   

 • Целева група – отнася се както до бенефициентите, които могат да бъдат повлияни от реализацията на интервенцията, така и до действителните потребители или ползватели на интервенцията, пряко ангажирани с нея. Производството (или непроизводството) на продукт може да има особен ефект върху определени хора в зависимост от това дали те са клиенти или бенефициенти. Ако, например, даден бизнес продава чанти, за да събере пари за услуги за грижи за деца, бенефициентите са децата и лицата, които се грижат за тях, но клиент може да бъде всеки. По същия начин, ако интервенцията е свързана със социална или екологична услуга, бенефициентите могат да бъдат част от по-широка общност, която ще се възползва от положителното въздействие на интервенцията, докато „потребителите“ ще бъдат действителните участници в тази интервенция. Помислете за случай, в който екологична група почиства плаж. Участниците в групата са пряко ангажирани, но има и други групи хора (т.е. ползватели на плажа, представители на екологични неправителствени организации и т.н.), които се възползват от чистия плаж.

   

 • Предложение за стойност – тази част изисква от вас да бъдете по-конкретни относно генерираната стойност или непазарните ползи, получени от интервенцията. В случая с бенефициентите тя е свързана с положителните въздействия, генерирани от интервенцията, а при потребителите или клиентите представлява причината да се интересуват от участие в интервенцията или закупуване на съответния продукт.

   

 • Структура на разходите – тази част включва финансови разходи, които са свързани с функционирането на предложената интервенция и се отнасят до всички свързани дейности.

   

 • Приходи – става дума за парите, събрани по време на осъществяването на интервенцията. Приходите могат да дойдат от абонаменти, продажби, набиране на средства, групово финансиране, инвеститори и др.

   

 • Излишък – когато разходите се извадят от приходите, това, което остава, е излишъкът. Вие можете да решите как да разпределите този излишък. Някои опции могат да включват инвестиции за увеличаване на мащаба на интервенцията или, както е доста често срещано в социалните предприятия, излишъкът може да се използва за организиране на социални или екологични дейности на общността.

   

 • Социални и екологични разходи и социални и екологични ползи – тези две части ще ви помогнат да оцените социалното и екологичното въздействие на вашата намеса. Ако разходите са по-високи от ползите, въпреки че те може да не бъдат изрично измерени, тогава може би вашата намеса не е толкова социално и екологично отговорна. Може да се наложи да помислите за промяна в подхода си. Това може да е за продукт, бизнес като цяло или дори отделна дейност. Тази част ви кара да мислите много критично за вашите възможности и решения. Продукт, който използва екологични материали, за да бъде произведен например, може да създаде отрицателни последици (отрицателни външни ефекти) в други страни, които са далеч извън обсега ви. Това означава, че отрицателното въздействие не е видимо за вас. Помислете за момент за бамбукови чаши и чинии. Бамбукът може да се счита за добър вариант като материал за насърчаване на принципа на повторна употреба, но това може да доведе до свръхпроизводство и експлоатация на бамбукови растения (т.е. насърчава монокултура) в страни, далеч от нашите. Canvas и неговият раздел за ключови дейности може да хвърли малко светлина върху този въпрос, като ви помогне да разгледате всички различни части от веригата за доставки за даден продукт. Прегледайте тази статия (тук), за да разберете по-добре тези противоречия относно бамбука. По същия начин, решавайки да организирате семинар за насърчаване на устойчивостта, ако в крайна сметка използвате твърде много пластмаса и материали или вашите участници трябва да пътуват на много дълги разстояния, въпреки че можете да го направите онлайн, тогава това е червен флаг за устойчивия характер на вашата работилница. Не попадайте в капана на зеленото оливане!

След като използвате този шаблон и анализ, можете да имате преглед на важни елементи, които трябва да имате предвид, когато проектирате и планирате интервенция, дейност или бизнес. Шестата глава от този курс за електронно обучение ви предоставя съществена информация как да прецените и оцените вашата намеса в краткосрочен и дългосрочен план. Така че, опитайте се да използвате в комбинация тези знания и инструменти.

Творчество

Упражнения, които допринасят за засилване на креативността и интереса към артистичните начинания.

Цели

 • Повишаване на чувствителността към формите на изкуството
 • Визуализиране на чувства и емоции
 • Подобряване уменията за абстракция и въображение
 • Използване на различни форми на изкуство за изразяване на лично мнение и мисли
 • Прилагане методологиите на творческата колаборация и основано на изкуството учене

Подготовка

 • Идентифициране на 2-3 песни (тема млади хора)
 • Подготовка на материали за творческа колаборация
 • Подготвяне на помещение

Времетраене
2 ч.

Описание

 • Част 1: Участниците слушат предложените песни
 • Част 2: Участниците мислят върху идеите и образите, предизвикани от тези песни. Какви емоции предизвикват те? Песента говори ли за проблеми, които те чувстват, че са им близки? Как се чувстват заради това? Съгласни ли са или имат друго мнение? Реагират ли на това или тяхната реалност е далеч от образите, описани в песните? Как са представени младите хора в тази песен? И въобще в съвременната музика?
 • Част 3: Участниците работят самостоятелно. От груповата дискусия избират идея, образ, чувство, което най-много ги е впечатлило в песента.
 • Част 4: Оформяне на изображението, което са избрали при използване методологията на творческата колаборация. Отразяване на чувствата, свързани с песента, като се използват 5-те сетива. Придържане към максимална свобода в създаването на нещо, което представя комплексността на мисленето на участниците.
 • Част 5: Представяне на създадената картина от групата, като се разкаже за творческия процес, избора на материали, как са успели да пресъздадат изображението по свой избор

Материали
Рециклирани материали (картон, плат, копчета, конци, канап, листа… каквото и да е!)

Цели

 • Подобряване на междупоколенческия диалог
 • Преоткриване на занаятите
 • Запознаване с културата на собствената общност
 • Научаване как се визуализират чувства и емоции
 • Подобряване уменията за абстракция и въображение
 • Прилагане методологиите на творческата колаборация и обучението, базирано на изкуството, както и концепциите за устойчива мода

Подготовка

 • Идентифициране на разказвача: пенсионирана шивачка/шивач
 • Подготовка на събрани стари материали
 • Подготовка на помещение

Времетраене
2 ч.

Описание

 • Част 1: Участниците слушат заедно разказа за съответния занаят
 • Част 2: Участниците мислят върху идеите и образите, които тези разкази предизвикват в групата. Какви емоции събуждат? Какво мислят за това? Знаят ли вече какъв е занаятът? Различно ли е от това, което са си представяли? Как според тях се развива шивашкият занаят днес? Как това е свързано с консуматорския модел в избора на облекло? Какво може да се направи, за да стане търговията с шивашките изделия по-ценна? Какво може да се направи, за да стане тя адекватна? Какво може да се направи, за да не изчезне занаятът?
 • Част 3: Участниците работят сами. След групова дискусия избират идея, образ, чувство, което най-много ги е впечатлило.
 • Част 4: Използвайки методологията на творческата колаборация, се оформя изображението, което са избрали. Отразяват се чувствата, като се използват 5-те сетива. Придържане към максимална свобода в създаването на нещо, което представя комплексността на мисленето на участниците.
 • Част 5: Представяне на създадената картина от групата, като се разкаже за творческия процес, избора на материали, как са успели да пресъздадат изображението по свой избор

Материали
Рециклирани материали (картон, плат, копчета, конци, канап, листа… каквото и да е!)

Цели

 • Повишаване на посещаемостта от младите хора на обществени пространства, посветени на изкуството
 • Визуализиране на чувства и емоции
 • Подобряване уменията за абстракция и въображение
 • Прилагане методологиите на творческата колаборация и основано на изкуството учене

Подготовка

 • Организиране на посещение в музей
 • Подготовка на възстановени материали
 • Подготовка на помещение

Времетраене
2 ч.

Описание

 • Част 1: Участниците отиват на посещение в музей. Те са свободни да го разгледат и да изберат произведение, което най-много ги вдъхновява.
 • Част 2: Участниците отделят време, за да анализират: какви чувства се провокират от избрания експонат? От какви материали е направен? Какви цветове са избрани? Защо художникът е избрал тези цветове, тези материали? Каква е връзката между усещанията, които предизвиква и това дали е скулптура, снимка или картина?
 • Част 3: Участниците си водят бележки за всички тези разсъждения.
 • Част 4: В стаята за творческа колаборация участниците казват кое произведение са избрали и как то рефлектира върху тях.
 • Използвайки методологията на творческа колаборация, пресъздайте емоциите, предадени от творбата. Използвайте всичките 5 сетива: какви усещания се появяват? Какви са звуците и шумовете, които се усещат? Максимална свобода при създаването на нещо, което представя сложността на тяхното мислене: можете да го пресъздадете триизмерно или в двуизмерно, можете да промените цветовете или композицията му, ако това помага по-добро изразяване.
 • Част 5: Представяне на създаденото пред групата, като се разказва за творческия процес, избора на материали, как всеки е успял да пресъздаде творбата по свой избор.

Материали
Рециклирани материали (картон, плат, копчета, конци, канап, листа… каквото и да е!)

По време на тази групова дейност участниците ще работят в групи, за да създадат определена история и да я представят като театрална пиеса.

Цели

 • Развиване на креативността
 • Подобряване на уменията за работа в екип и разрешаване на конфликти
 • Научаване как се създава история
 • Насърчаване на самочувствието и гъвкавостта

Подготовка

 • Размер на групата минимум 16 човека, максимум 32
 • Подготовка на място за:
  – Работа в групи и написване на историята
  – Работа в групи по сценични костюми и декор
  – Използване на сцена за разиграване на историята
 • Материали:
  – Въведение „Да напишем история” – по едно за всяка група или човек
  – Стари дрехи и аксесоари, както и кашони, лепило, ножици, шевни игли, карфици, цветни маркери, хартии, цветни хартии и всичко друго, за което се сетите, може да е полезно за изпълнение на задачите

Описание

 1. За въвеждане в темата на групата се обясняват основните характеристики на добрата история. Дава им се въведението „Да напишем приказка“ (Приложение 1).
 2. След това всички участници се разделят на групи от 3 до 5 човека (за предпочитане 4 човека). Необходими са между 3 и 6 групи.
 3. Всяка група има 15 минути, за да напише плана на своята история.
 4. След приключване на работата всяка група трябва да предаде своя план на следващата, за да напише подробностите за историята. Работата на групите се спира отново на 15-та минута и трета група трябва да финализира историята отново за 15 минути.
 5. Готовата история се предава на следващата или началната група за подготовка и разиграване. Групите разполагат с 1 час, за да работят с горните материали и да подготвят своите костюми и импровизиран сценичен декор. Ако има повече време, на участниците може да се даде време да излязат и да намерят допълнителни материали, които биха искали да използват.
 6. В последната фаза групите разиграват своите истории като театрални пиеси.
  В зависимост от характеристиките на групата фасилитаторът може да реши да отдели повече време.
 7. Разбор и дискусия.
  Фасилитаторът може да обсъди някои от следните въпроси:
  – Как се почувствахте, когато трябваше да се откажете от плана си и да започнете работа по друга история?
  – Как се почувствахте, когато видяхте първоначалната си история?
  – В крайна сметка първоначалната история беше ли наистина вашата ли беше на цялата група?
  – Работата в екип изисква доверие и съвместна работа с други хора.
  – Бяхте ли предизвикани, когато ви беше поставена задачата да подготвите костюми и декор с налични материали и за кратко време?
  – Това помогна ли ви да намерите нови източници на творчество в себе си?
  – Бяхте ли доволни от резултатите на края?
  – Какво научихте от тази дейност?

Времетраене
3 – 6 ч.

Материали
Въведение „Да напишем история” – по едно за всяка група или участник
Стари дрехи и аксесоари, както и кашони, лепило, ножици, шевни игли, карфици, цветни маркери, хартии, цветни хартии и всичко друго, за което се сетите, може да бъде полезно за задачите

Писането на истории е лесно: всичко, което трябва да направите, е да запомните да включите всички необходими елементи и то в определен ред. Използвайте този списък.

Част 1: Планирайне и разработване на действието

 1. Обикновено започва с проблем, който героят трябва да разреши
 2. След това има усложнения и трудности, които героят трябва да преодолее
 3. Тогава напрежението нараства, … злодеят се приближава, … героят се подготвя за решителната конфронтация
 4. И тогава идва съдбовният момент, когато изходът на историята е решен (кулминацията)
 5. Накрая трябва да се дадат отговори на всички въпроси, които са измъчвали читателя от началото на приказката (кой ще наследи царството, за кого ще се омъжи принцесата и т.н.).

Част 2: Детайлите

 1. Опишете сцената. Кажете къде и кога се е случила историята.
 2. Идентифицирайте героите във вашата история. Дайте им имена и личностни характеристики.
 3. Опишете проблема.
 4. Изяснете намеренията на героите. Какво минава през ума им, докато се опитват да се справят с проблема.
 5. Опишете техните действия. Какво направи всеки от героите? Бъдете конкретни, обяснете подробно.
 6. Включете изненада, за да направите историята незабравима.

Цели

 • Засилване на разбирателството и съпричастността между участниците;
 • Мотивиране на рециклирането и употребата на предмети втора употреба;
 • Мотивиране на създаването на произведения на занаятчийството и изкуството;
 • Насърчаване на сътрудничеството, комуникацията и диалога;
 • Насърчаване на разглеждането на чувствителни теми и на взаимодействието с нови хора

Подготовка

 • Разделете цялата група на двойки/по-малки групи.
 • Всяка група трябва да избере тема, която иска да разгледа (вижте Стъпка 2).
 • Участниците трябва да подготвят материалите, които могат да използват (вижте Стъпка 3);
 • Лепило, карфици, маркери (ако участниците сметнат за необходимо)

Описание

 1. Групата се разделя на по-малки групи от 3-4 души или на двойки. Препоръчително е да създадете групи от хора, които може да не се познават помежду си.
 2. Групата избира обща тема – това може да е период от живота им (напр. детството) или конкретно събитие, което всички са преживели (напр. живот по време на COVID-19, брак, раждане на дете, дипломиране и т.н.). След това групата има за задача да намери неща у дома или в природата, които могат да използват за проекта. Това може да са стари дрехи, материали, които могат да се използват повторно (напр. стари бутилки, кутии от зърнени храни и т.н.), материали от гората или други места навън и т.н.
 3. Групата пренася материалите си в общото пространство и има за задача да създаде заедно произведение, вдъхновено от техните мисли и мнения относно избраната от тях тема. Крайното произведение може да бъде практично, например нови дрехи или чанта, или може да бъде произведение на изкуството, например статуя или картина.
 4. Накрая по-малките двойки/групи представят окончателното си произведение на останалата част от групата, като обясняват идеите си за тяхното създаване.

Обща продължителност
1 час

Материали
Материали, които могат да се използват повторно за колективно произведение на изкуството или продукт, лепило, карфици, маркери / бои

Устойчивост

Тези упражнения са полезни за повишаване на осведомеността по темата за устойчивостта и устойчивата мода.

Група младежи ще проведат дейност на тема устойчивост и полезно преработване. Идеята е всички участници да сортират 1-2 стари, вече неносени дрехи или неизползван текстил и да ги носят със себе си. От уж неизползваемите тъкани сега предстои да се създаде нещо ново, например чанта, одеяло или покривка от различни порчета, лента за коса (ластик за коса), пухкава играчка, ключодържател, … . Няма ограничения за творчеството.

Цели

 • Създаване на съзнание за устойчивост;
 • Придобиване на опитност за самоефективност;
 • Придобиване на умения за разрешаване на конфликти и проблеми;
 • Свързване на методите на неформалното обучение с практически упражнения -> пренесена добавена стойност за ежедневни ситуации;
 • Критичен преглед на собственото потребителско поведение.

Подготовка

 • Подготвяне на стая за група от ок. 12 участници, снабдяване с привлекателни примерни материали и образци;
 • Събиране на знания за материали, техники и оборудване;
 • Информиране на участниците за дейността и за материалите, които трябва да донесат със себе си.

Описание

 1. В началото с участниците се обсъжда дали всеки ще използва текстила, който сам е донесъл или ще бъде достъпен за всички. В този случай текстилните изделия могат да се съчетаят и с предварително подготвените материали. Следва кратко въведение в използването на шевната машина. След това фасилитаторът поема своята роля и модерира групата чрез тази дейност, без да я води в някаква конкретна посока. На въпроси и други подобни се отговаря с разбиране и по импулсивен начин.
 2. Всички участници се запознават с помещенията и наличните материали и образци и събират идеи за собствен проект.
 3. Вече може да се започне. При индивидуалната работа се дава свобода на творчеството и старият текстил получава нов живот.
 4. Накрая всички участници имат право да представят старите си нови продукти и да разкажат например какви предизвикателства и изненади са възникнали по време на изработването, как се е възприел процесът от старо към ново, дали искат да бъдат реализирани следващи идеи за проекти за полезно преработване, …

Обща продължителност
2-3 часа

Материали
Платове, кройки, вата, ножици, шевни машини, игли и конци, етикети, ципове, копчета

По време на тази групова дейност участниците ще работят индивидуално и в групи, за да създадат колаж. За въвеждане на темата се пуска подходящо видео (напр. https://www.youtube.com/watch?v=xS3g8q5k5C4). След като изгледат видеоклипа заедно, групата може да обсъди в пленарната зала впоявилите се мисли, опасения и желания. Накрая всички участници сядат около голям (кръгъл) лист и започват да творят. Накрая се създава глобус със събраните произведения на участниците. Тази дейност завършва в края с листа за оценяване.

Цели

 • Създаване на осведоменост по проблемите на околната среда и устойчивостта;
 • Засилване на уменията за работа в екип, разрешаване на конфликти и критично мислене;
 • Способност за визуализиране на нужди, тревоги и идеи;
 • Насърчаване на самочувствието и гъвкавостта.

Подготовка

 • Подгответе пространство за група от около 12 души, осигурете (рециклирани) занаятчийски материали.
 • Изберете и прегледайте привлекателен видеоматериал за целевата група;
 • Подгответе окончателен въпросник.

Описание

 1. Всички участници се събират, за да гледат видео по темата за околната среда и устойчивостта. След това се обсъждат натрупаните впечатления и емоции. Фасилитаторът поема своята роля и модерира групата чрез тази дейност, без да води в каквато и да е посока. На въпроси (и подобни) се отговаря с разбиране и импулсивно.
 2. След това всички участници се събират около голяма маса с кръглия лист и започват да създават колажа. Подредбата и дизайнът на колажа е отговорност единствено на дизайнерите.
 3. След дизайна на участниците отново се дава възможност да обменят своите мисли и идеи и да обяснят своята част от колажа. Всеки участник коментира общия резултат.
 4. Накрая се раздава и попълва окончателният въпросник.

Обща продължителност
2 часа

Материали
Естествени материали (пръчки, листа, ядки, мъх, …), рециклирани материали (текстил, пластмаса, кожа, …) хартия, лепило, химикалки, ножици, устройство за възпроизвеждане на видео, интернет.

Цели

 • Създаване на съзнание за устойчивост;
 • Свързване на методите на неформалното обучение с практическите упражнения;
 • Рефлексия относно собственото потребителско поведение.

Подготовка

 • Информиране на участниците да носят дрехи за тази дейност (различни видове дрехи, минимум 10 броя);
 • Разтпечатване на празна карта на света за всяка група;
 • Подготвяне на кутия с моливи за рисуване.

Описание

 1. Дейността започва с дискусия в голям кръг. Участниците са питани колко често купуват дрехи и в кои магазини. След около 10 мин. дискусия им се казва, че ще бъдат разделени на групи от 4-5 души, за да проверят произхода на дрехите, които носят, и ще им бъдат дадени инструкции.
 2. В по-малки групи те могат да прочетат един по един етикетите на дрехите си и да направят проучване, за да установят къде са направени дрехите им. Те могат да маркират държавите с различни цветове на картата – например един цвят за тениски, друг за панталони… Тази част трябва да отнеме около 20 минути.
 3. Участниците се връщат в големия кръг и споделят своите карти чрез един човек от всяка група. Може да последва дискусия за въглеродния отпечатък на дрехите и по-устойчиви алтернативи.

Обща продължителност
60 минути

Материали
1 празна карта на света за група, цветни моливи.

Цели

 • Повишаване на осведомеността за проблемите, свързани с индустрията на бързата мода посредством игрови способ;
 • Предлагане на по-устойчиви решения за облеклото;
 • Научаване на работа в група.

Подготовка

 • Разпечатване/подготвяне на 3 листа със заглавията на пиесите. Заглавията са следните:
  – Въздействието на бързата мода върху околната среда;
  – Нарушения на основни човешки права във фабрики за бърза мода;
  – “Бавната” мода като по-устойчив вид облекло.

Описание

 1. Дейността започва с дискусия в голям кръг. Участниците сe питат дали знаят разликата между бързата мода и нейните алтернативи – кръгова мода, мода местно производство, дизайн с нулеви или ниски отпадъци. След около 10 мин. дискусия им се казва, че ще бъдат разделени на 3 групи. Всяка група получава по една тема.
 2. В по-малки групи участниците обмислят темата. Тяхната роля е да създадат кратка пиеса за деца по темата. Целта е да се представи темата по прост и игрови начин. Това трябва да продължи приблизително 40 минути.
 3. След това всяка група представя своята пиеса. Максималният лимит за всяка пиеса е 10 минути.
 4. Участниците се връщат в големия кръг и може да последва дискусия за процеса. Ето някои от идеите за последващи въпроси:
  – Какво научихте по време на тази дейност?
  – Как премина при вас процесът на създаване на пиесата?
  – Имало ли е моменти, в които сте се чувствали затруднени? Как ги преодоляхте?

Обща продължителност
90 минути

Материали
Инструкции с отпечатани теми за всяка група

Тази дейност има двойна цел – от една страна младите хора да научат основите на занаята (да се събуди интереса им към него), от друга страна да преценят как да използват артефакти, създадени чрез него, за да съживят отново стари дрехи и аксесоари, така че да изглеждат по-забавни, изискани и нови.

Цели

 • Да се създаде информираност за устойчивост
 • Да се придобие опит за самоефективност
 • Да се научат основите на занаят, свързан с модата (напр. бродерия, плетене)
 • Да се създаде критичен преглед на собственото потребителско поведение

Подготовка

 • Подгответе помещение за група от прибл. 12 участници, оборудвано с привлекателни примерни материали и модели (създадени чрез избрания занаят, напр. бродерия)
 • Намерете опитен майстор, който да разкаже на групата за изкуството на бродирането и да покаже материали и мостри
 • Съберете материали, например плат, конци, игли
 • Информирайте участниците за дейността и материалите, които трябва да носят със себе си
 • Ако искат, могат да донесат и стари торби за дрехи или други предмети, които искат да преработят, за да изглеждат по-интересни.

Описание

 1. В началото с участниците се обсъжда дали всеки ще използва текстила, който всеки сам си е донесъл или материалите ще бъдат достъпни за всички. Ако се предпочете второто, тези текстилни изделия могат да се поставят и с предварително подготвените материали.
 2. Следва въведение в бродерията.
 3. След това майсторът учи групата на основни техники за бродиране, а те ги изпробват и се упражняват известно време.
 4. После участниците измислят свой собствен дизайн на бродерия, избират подходящ материал, върху който да го направят и правилните конци. Всичко това правят с помощта на майстора. Идеята е да създадат малка бродерия, с която да оживят старата дреха, чанта или каквото са донесли със себе си.
 5. Следва пришиване на бродерията към модния артикул по време на семинара с помощта на майстора или могат да го направят у дома (това зависи от времето, с което разполагат)

Времетраене
4 – 8 ч.

Материали
В случай, че е избран занаят бродерия: подходящи кърпи, игли, конци, ножици, хартия за рисуване на дизайните, маси за работа.

Цели

 • Насърчаване на диалога между поколенията;
 • Вдъхновение за по-голям интерес към бавната мода;
 • Мотивиране за ръчно изработване на дрехи;
 • Насърчаване на разбирателството и съпричастността;
 • Насърчаване на междукултурния диалог;
 • Запознаване с различни занаяти.

Подготовка

 • Материали, с които участниците искат да направят презентацията.

Описание

 1. Всеки участник има за задача да попита своите баби и дядовци, родители, други по-възрастни роднини или познати за тяхното поведение, свързано с модата на тяхното поколение:
  „Как следвахте новата мода?“
  „Сами ли си правехте дрехите?“
  „Как изглеждаха дрехите на вашето поколение?“
  „От какви материали бяха направени дрехите?“ и т.н.
 2. След това всеки участник получава задачата да направи презентация пред цялата група за това, което е научил. Тази презентация може да включва разказ на история, представяне на дрехи, които те сами са направили въз основа на научените истории, или друг вид презентация (колаж и др.)
 3. Ако е възможно, презентациите могат по-късно да бъдат представени в колективна изложба, показваща как се е развивала модата през годините.

Обща продължителност
2 часа

Материали
Материали, които са необходими за изготвянето на презентациите.

Част 4: Методологии за устойчива мода и социално предприемачество като ролева игра за обучение за решаване на проблеми, критично мислене и управление на времето

Част 6: Инструмент за наблюдение и оценка за дейности с млади хора