Част 1: Въведение в неформалното/неформалното образование

Въведение в неформалното/ информалното образование

Въведение
  1. Преди всичко помислете какво свързвате с термините „неформално учене“ и „информално учене“. Използвайте своите основни познания и си създайте мислена карта или подобна форма за визуализация относно термините. (Времетраене: 30 минути. )
  2. Изгледайте двата видеоклипа на творческата работилница за шиене на Sozialwerk Dürener Christen. Ще получите кратка представа за структурите и концепцията за неформално и информално обучение и възможностите за практическо приложение в тази организация. Какво забелязвате и с какво разбирането по тази тема се различава от вашето? Има ли паралелни, критични или успешни подходи? Направете сравнение с вашата работна реалност в писмена форма (напр. уърдов документ) и качете документа. (Времетраене: 1 час)
  3. Сега изслушайте двата подкаста и си водете бележки за всяка подходяща информация. Воденето на бележки не е задължително, но вероятно като цяло ще улесни изпълнението на задачите в този модул. По време или след слушане на подкастите, поемете дълбоко въздух и попълнете мислената си карта с информацията от подкастовете. Ще получите много подробности, много практическо ноу-хау от немската сцена. От една страна ще научите за структурата и философията зад концепцията за неформално и информаално учене, от друга страна ще чуете от конкретния практически пример в шивашкия цех как протича практическата реализация там, също и какви възможности и проблеми съществуват и много повече. Качете вашата попълнена мисловна карта. (Времетраене: 1.5 часа)
  4. Вие познавате ежедневната си работа и целевата си група. Отразете писмено конкретните предизвикателства, предимства и недостатъци, пред които сте изправени, и какви решения, идеи или импулси можете да получите от тези видеоклипове и подкасти по отношение на по-добри стратегии за внедряване. Ако имате други прозрения, отбележете ги също така. Качете вашите бележки (Времетраене: 30 минути)
  5. Проверете уменията си и изпълнете видеоклиповете „Направи си сам“ с вашата целева група: Ще бъдете изумени колко лесно е да откриете потенциал, включително вашия собствен! (Времетраене: 15 минути)
  6. Проверете знанията си по теория на шиенето чрез Wooclap. (Времетраене: 15 минути.)
Информация за Wooclap

Wooclap е дигитален инструмент, който позволява на учениците да учат ефективно и игрово на всяко място, а на учителите да тестват знания по прост и ясен начин. С Wooclap учителите могат да създават много различни типове тестове като избираем отговор, сортиране, оценка и т.н. След това учениците могат лесно да получат достъп до тези тестове чрез интернет или в класната стая. Учениците могат лесно да получат достъп до тези запитвания и чрез мобилен телефон, за да им се отговори без да се налага да се регистрират. След това учителят може да оцени резултатите в wooclap.

Инструкции за работа с Wooclap:

  • За да се включите с питане в събитие, въведете уебсайта на wooclap и името на събитието, напр. www.wooclap.com/KREATIVWERKSTATT. Това ви отвежда директно до заявката и можете да я изпълните. Хаштаг би го направил още по-бързо и по-лесно.
  • За да създадат заявка, учителите трябва да се регистрират в wooclap. Това е безплатно за работещите в образователни институции.
    За да можете да използвате нашата заявка за знания относно основите на шиенето като учител, след успешна регистрация отидете на „Въвеждане на събитие“ под „Моите събития“. Въведете името на събитието: В този случай за английската версия кодът е CREATIVELAB (www.wooclap.com/CREATIVELAB)

Сега задавате друго име, напр. превода на думата на вашия национален език, така че вашите участници да могат да започнат заявката с този код.
Сега можете да въведете заявката, да я използвате и при желание да я редактирате допълнително.

Творческа работилница
Обновяване TetraPack
DIY T-Shirt Чанта
Обновяване Jeans
Подкасти

Част 2: Методики за арт-обучение