Част 4: Методологии за устойчива мода и социално предприемачество – раздел 3

Методологии за устойчиво моделиерство и социално предприемачество като ролева игра за решаване на проблеми, критичното мислене и управление на времето

Социално предприемачество

В тази част от модула ще прочетете за социалното предприемачество, ще видите някои примери, ще се запознаете с някои най-добри практики и ще намерите вдъхновение от компании, които вече имат социално въздействие. Освен това ще имате възможност да проверите на практика как да реализирате идея за проект, като същевременно практикувате определени умения, които са от решаващо значение за социалните предприемачи.

Какво представлява социалното предприятие?

Социалното предприятие е бизнес, който се фокусира върху решаването на проблеми, които засягат нашето общество и средата, в която живеем. Такива бизнеси имат за цел не само да увеличат печалбата, но целта им е да окажат голямо влияние върху обществото. Оказването на положително социално въздействие при създаването на бизнес през 21 век не трябва да бъде въпрос, а основно изискване към собствениците на бизнес.

Слушайте и гледайте внимателно тези TED беседи – с открити ум и сърце.

Защо социалното предприемачество е важно в 21. век?

Тъй като ние (човечеството) сме изправени пред ежедневни предизвикателства на различни нива – както като индивиди, така и като общество – трябва да преоткрием личната и колективна отговорност и начините да превърнем нашите ценности в действия. Важно е компаниите също да предприемат действия и да създават въздействие със собствения си бизнес, вместо да унищожават екологичните и социалните ценности, и да подпомагат обществото при взимането на нови решения и в намирането на решения на проблемите, пред които днес сме изправени.

Как функционира?

Социалното въздействие може да бъде създадено по много начини и форми. Най-важното е вие като творец да откриете своя вътрешен тласък/мотивация за това. Коя е основната ценност, която ви помага да реализирате всичко, което желаете?
За да можете да реализирате собствените си ценности и цели, участвайте в следното занимание.

ДЕЙНОСТ

Цели

 • По-съзнателно отношение към собствения си стил на учене;
 • Осъзнаване насобствените цели и силните страни и ценности.

Времетраене
30 минути

Описание
В рамките на тази дейност вие ще създадете свое собствено ръководство за потребителя. Ще трябва да отговорите на набор от въпроси за себе си. Уверете се, че сте наясно с въпроса, обмислете го и бъдете честни със себе си.
Въпросите са следните:

 1. Най-голямата ми мечта/мечти (максимум 3);
 2. Моята мотивация/мотивации;
 3. Силните ми страни са (поне 3);
 4. Как да уча?
 5. Това, което си обещавам е …

Материали
Хартия, химикал или маркер

Какво представлява социалното въздействие и как да го измерим?

Оценката на социалното въздействие е една от най-трудните области на социалното предприемачество. Трудно е да се измери и обикновено има дългосрочно въздействие (не внезапно).
Прочетете следната статия, за да получите представа за трудностите при измерването на въздействието и някои практически инструменти, които можете да използвате:

ДЕЙНОСТ

Цели

 • Да се запознаят със социалното въздействие и измерването му

Обща продължителност
10 минути

Описание

 1. Намерете социално предприятие въ вашата страна, което има цел, с която можете да се свържете – да подкрепя кауза, която е важна за вас или да работи в област, която смятате за ключова
 2. Направете проучване за това какво правят и как комуникират относно социалното въздействие, което оказва техният бизнес

Основни умения за социално предприемачество

Самото предприемачество е сложна понятие, което е в основата на създаването на бизнес и изисква специфични знания и умения. Добавянето на социалния аспект в предприемачеството прави тази концепция още по-сложна.
Има три специфични умения, които са особено важни за социалните предприемачи, които можете да развиете чрез практикуване.

Критично мислене

Критичното мислене е способността да идентифицираме проблемите, да мислим за нещата от различни аспекти, да можем да разискваме темата на разговор и да мислим за различни възможности. Изисква се желание за събиране на информация и отвореност към различни идеи и опит. За да притежава добро критично мислене, човек трябва също така да придобие различни умения за реторика и обосноваване.

Защо критичното мислене е важно в социалното предприемачество?
Тъй като основната ценност на социалното предприятие е да решава проблеми, които засягат обществото, за социалния предприемач е от решаващо значение да може да мисли критично по социални въпроси. Социалните предприемачи трябва да артикулират причините за социалното въздействие на техния бизнес и за да направят наистина промяна, те трябва също така да бъдат отворени към идеите за промяна и да са наясно, че определен проблем има много различни аспекти и решения.

Как можете да стимулирате критичното мислене?

 • Дебат – дискутирайте теми в организирана форма. Организирайте дебати с групите, с които работите, за да им дадете възможност да правят изследвания по теми, за да могат да обосноват идеята си и да им помогнете да бъдат по-отворени.
 • Инструменти за самооценка – използвайте инструменти за вашето собствено обучение и растеж, които могат да ви помогнат да прецените какво сте казали, направили, как сте реагирали на определени ситуации или теми. Използвайте тези инструменти и в работата си с млади хора, за да им дадете възможности да осъзнаят по-добре собствените си процеси.
 • Не се страхувайте да споделяте – говорете по интересни за вас теми, въпроси, които смятате, че трябва да бъдат решени. Задавайте въпроси, изисквайте обратна връзка от хората около вас и насърчавайте другите също да го правят. Наистина важна част от развитието на критичното мислене е да можете да идентифицирате грешките и получаването на обратна връзка може да бъде голяма подкрепа за това.

Разрешаване на проблеми
В един бизнес има много ситуации, в които възникват проблеми. Във всички различни области на предприемачеството може да има проблеми, свързани с различни области, следователно за един предприемач е наистина важно да има набор от умения за решаване на проблеми.

Как да решаваме проблеми?

 1. Анализирайте проблема – погледнете проблема от различни ъгли. Какво причинява проблема? Съберете данни, систематизирайте ги, за да получите пълна картина на проблема.
 2. Генерирайте алтернативни решения – съберете възможни решения за проблема. Опитайте се да изброите много различни възможности, за да имате опции. Можете също така да включите други хора в процеса на мозъчната атака за разрешаване, като по този начин ще имате различни гледни точки и може да излезете с по-добри решения.
 3. Оценете алтернативите и изберете правилната – разгледайте всяко от алтернативните решения и ги прегледайте едно по едно. Оценете всяка опция и изберете тази, която предлага най-доброто решение на проблема – като вземете предвид вашите цели, ценности и приоритети.
 4. Изпълнете решението – превърнете в действие избраното решение.
 5. Последващи действия – преценете до каква степен действието е разрешило първоначалния проблем. Проследете процеса след действието и, ако е необходимо, коригирайте действието или се върнете към втората точка и изберете друго алтернативно решение.

Управление на времето
Управлението на времето е концепция, използвана за измерване на промяната на времето. Времето може да бъде разделено на три различни вида:

 • Полезно време = качествено време → това е времето, което отделяте за задачи, които са важни за вас и можете да ги завършите с подходяща работна ефективност.
 • Безполезното време се отнася до времето, изразходвано за дейности, които нямат значими резултати → времето тук се губи най-често.
 • Загуба на време – принудително събитие като злополука или заболяване, което не може да бъде планирано.

Целта на управлението на времето е да се удължи полезното време в живота на човека. С правилното управление на времето времето, прекарано в работа и личен живот, може да бъде по-балансирано, повече време може да се изразходва за дейности в свободното време, време за възстановяване и за личностно развитие. Следователно като цяло може да намали стреса и да допринесе за по-здравословен начин на живот.
Правилното управление на времето е особено важно за предприемачите, тъй като в случай, че някой притежава компания с кауза, която е важна за него, той е склонен да прекарва повече време на работа, отколкото служителите и може да си поставя допълнителни задачи.

За щастие има много инструменти, които можете да използвате, за да развиете уменията си за управление на времето. Нека ви запознаем с някои.

Има и няколко по-прости метода, които могат да ви помогнат да проследявате времето и да го управлявате по-добре – някои примери:

 • Дневници;
 • Използване на календар;
 • Създаване на контролни списъци;
 • Използване на седмични/месечни планове.

Най-важното е да намерите метода и инструмента, който работи за вас. Изпробвайте различни начини и се уверете, че сте избрали тези, които са най-подходящи за вас. За повечето от тези инструменти има приложения и за телефони, така че ако можете да се ориентирате по-лесно в дигиталната сфера, разгледайте и тези приложения.

Най-добрият начин да развиете тези умения е да ги приложите в действие, затова подготвихме занимание за вас, в което можете да разберете как да създадете свой собствен продукт – точно като истински предприемач. По време на тази дейност ще можете да практикувате всички умения, които са били представени досега, така че се уверете, че сте намерили начин да приложите наученото.

ДЕЙНОСТ

Цели

 • Опит от първа ръка за създаване на идея за проект от прост материал;
 • Практикуване проектирането на продукт;
 • Обучение за управлението на проекти и реализиране на идея;
 • Практикуване на предприемачески умения, управление на времето, критично мислене и решаване на проблеми.

Времетраене
1,5 часа

Описание
Целта на заниманието е да се създаде продукт от плат. Намерете плат у дома, който не бихте искали да използвате повече. Вашата задача ще бъде да създадете продукт от плат по метода на upcycling (повторно употреба). Това означава, че можете да придадете различна форма и употреба на материала и да го превърнете в нещо съвсем различно. Трябва да проектирате нов продукт от материал, който е полезен и може да се използва за друга цел, различна от дреха.

 1. Направете проучване на материала и как обикновено се използва. Също така се опитайте да намерите някои примери как този материал се използват за различни цели.
 2. Създайте план какъв продукт искате да създадете. Уверете се, че вашата идея е оригинална и иновативна. Намерете начин да създадете продукт, който е полезен и решава проблем.
 3. Създайте „скапан прототип“ на продукта. Прототипирането е необходимо както за вътрешно, така и за външно валидиране на вашия продукт. Не е необходимо прототипът да бъде толкова перфектен, колкото възнамерявате да бъде крайният продукт, но той трябва да бъде осъществен, като се има предвид за кого го създавате. Затова се уверете, че сте намерили начин да покажете как би изглеждал и функционирал вашият краен продукт, но не е необходимо той да бъде перфектен или най-красивото нещо, което някога сте правили.
 4. Направете продуктова снимка на вашия прототип.
 5. Напишете едноминутно „възвисяващо представяне“ за вашия продукт. Възвисяващото представяне (известно също и като възвисяващо слово) е кратка, убедителна реч, която можете да използвате, за да представите себе си, своя продукт или вашата компания. Целта му е да обясни концепцията бързо и ясно, за да предизвика интерес към това кой сте и какво правите. Уверете се, че представянето ви се вписва в рамките на 1 минута и подчертайте основните характеристики на вашия продукт.

Материали
Плат, хартия, химикал, смартфон или лаптоп с интернет връзка

Саморефлексия

Учене на максимум!

В последната част на този модул ще имате малко време да обмислите наученото и да планирате как да използвате в бъдеще новите си знания и умения.

Моля, отговорете на следните въпроси. Можете да го направите и в дневник. Преди да отговорите на въпросите, прочетете отново какво сте посочили във вашето ръководство за потребителя. Това ще ви помогне да насочите повече вниманието си върху това, върху което искате да се съсредоточите, и можете да направите по-съзнателен план за това как можете да продължите процеса на обучение.

Въпроси за саморефлексия

 • Кои бяха най-важните учебни моменти за мен в този модул?
 • Какво е искам да знам повече?
 • Какви умения искам да практикувам повече? Как искам да ги практикувам?
 • Имам ли нужда от помощ? Откъде мога да я получа?
 • Какво трябва да направя, за да постигна учебните си цели?

Част 3: Методи за творческо майсторене

Част 5: Интегриране на предишни методологии